Uw initiatief moet voldoen aan onderstaande spelregels:

  • Uw initiatief draagt eraan bij dat bewoners prettig samenleven. Inwoners in uw wijk, dorp of gemeente gaan er op vooruit.
  • Bewoners in uw buurt steunen het initiatief.
  • Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst.
  • Eventueel beheer, onderhoud en structurele kosten zijn geregeld.
  • U voert het initiatief samen met buurtgenoten uit.
  • Uw initiatief leidt binnen één jaar tot een concreet resultaat.

Let op: u kunt geen aanvraag indienen voor een initiatief dat al heeft plaatsgevonden. Meld uw aanvraag dus op tijd aan. In ieder geval 8 weken voordat u het initiatief wilt uitvoeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?