De behoefte aan de bouw van nieuwe woningen is groot en in onze regio is er een woningtekort. Om woningbouw in de Kanaalzone mogelijk te maken, is de gemeente in overleg met sv Juliana‘31 op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.

Door de raad is op 2 februari 2023 gevraagd om diepgravender onderzoek te doen naar de Locaties aan de Hatertseweg en de Looistraat. De resultaten van dit onderzoek zijn op 28 september in een openbare raadsavond gepresenteerd. Daarbij is ook een variant gepresenteerd waarbij de sportvelden worden heringericht op de bestaande locatie.

Besluitvorming

Besluitvorming over de verplaatsing of herinrichting van de sportvelden zal plaatsvinden in de raadsvergadering van december 2023.

Vragen?

Via deze pagina willen wij u zoveel mogelijk over het project vertellen. Zodra er nieuwe informatie is over de ontwikkelingen van het project zullen wij dit hier plaatsen. Specifieke informatie over het woningbouwproject Kanaalzone vindt u op een aparte pagina.

Heeft u na het lezen van de tekst nog vragen over het project Kanaalzone of over de verplaatsing van de sportvelden, dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks. Dit kan telefonisch via nummer 14 024 of u kunt uw vragen per mail sturen naar: cderks@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op: 4 oktober 2023