In het Kroonwijkplantsoen aan de Gladiolenstraat / Chrysantstraat in Malden komt het nieuwe schoolgebouw van basisschool de Vuurvogel. Tegelijk met de bouw van de school wordt het Kroonwijkplantsoen omgevormd naar het Kroonwijkpark. 
In een ring rond de school worden tuintjes, speelelementen en stapelmuurtjes geplaatst. Deze zijn voor het geven van buitenonderwijs aan de kinderen op de nieuwe school. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en ouders met de fiets naar school komen, worden er twee fietsenstallingen gemaakt. Die komen links en rechts van de hoofdentree van de school.

In het park, aan de voorzijde van de school, wordt een speelkuil aangelegd. Deze kan door kinderen uit de wijk en door de school gebruikt worden.

Kiss & Ride

Omdat sommige kinderen soms ook met de auto naar school worden gebracht, is er een Kiss & Ride zone gepland aan de Schoolstraat. Deze K&R zone is alleen bedoeld voor het brengen en halen van schoolgaande kinderen. Vanaf de K&R zone lopen de kinderen veilig over het pad door het park naar de school. 

Hond uitlaten

Het Kroonwijkpark krijgt een andere inrichting en het gaat daardoor ook anders gebruikt worden. Wij vragen daarom de hondenbezitters om rekening te houden met de spelende kinderen in het park. Niks is zo vervelend als hondenpoep onder je schoen. Honden uitlaten kan op de nabij gelegen hondenuitlaatplaatsen aan de Gladiolenstraat en aan de Schoolstraat.

Uitvoering

Vanaf november start aannemer Dolmans Landscaping met de werkzaamheden rondom de nieuwe school en in het Kroonwijkpark. De aanwonenden van het park krijgen een brief van de aannemer in de brievenbus. Daarin staat nadere informatie over de uitvoering van de werkzaamheden. Ook staat er waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden. 

De planning is dat de herinrichting van het park in maart 2021 gereed is. Dan wordt ook de nieuwe school in gebruik genomen. Tot die tijd kunt u op www.heumen.nl/kroonwijk geregeld een update van de voortgang van het werk vinden.

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over het project, dan kunt bellen met het algemene nummer van onze gemeente 14 024 of een e-mail sturen naar heumen@heumen.nl