Afgelopen najaar hebben we een aantal bewonersavonden over duurzaamheid georganiseerd (Energie in de wijk/het dorp). Tijdens deze druk bezochte avonden werd ingegaan op het klimaatbeleid, de gemeentelijke doelstellingen en kwamen energiebesparende maatregelen aan bod. Ook was er aandacht voor subsidieregelingen en voor de mogelijkheid om een duurzaamheidslening af te sluiten tegen een aantrekkelijke rente. We pakken de draad weer op en starten binnenkort met vier thema-avonden, specifiek bedoeld voor woningeigenaren.

Door de avonden thematisch in te steken, ontstaat de mogelijkheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Iedere avond wordt zowel in Malden, als in een van de overige dorpskernen gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen om een avond bij te wonen.
De eerste drie avonden staan inmiddels vast:

Isoleren

Donderdag 1 juni van 20.00 – 22.00 uur 
Verenigingsgebouw Overasselt
Willem Alexanderstraat 1

Hier krijgt u alles te horen over de mogelijkheden om vloer, dak en gevel (beter) te isoleren. Er wordt ingegaan op de manieren waarop een spouw nageïsoleerd kan worden, maar ook hoe u met binnen- of buitengevelisolatie nog een stap verder kunt gaan. Bij vloerisolatie wordt dieper ingegaan op welke materialen u toe kunt passen en welke u beter kunt vermijden. Of wat u het beste kunt doen bij een vochtige kruipruimte. En bij dakisolatie krijgt u te horen wat de voor- en nadelen zijn bij het isoleren aan de buiten- en binnenzijde. Speciale aandacht is er ook voor maatregelen die u zelf kunt uitvoeren en waar u in dat geval specifiek rekening mee dient te houden.

Zonne-energie

Maandag 26 juni van 20:00 – 22:00 uur
De Terp Heumen
Dorpstraat 21

Op dit moment heeft ruim 35% van alle woningen in onze gemeente al zonnepanelen op het dak liggen. Dat is, afgezet tegen het landelijk gemiddeld, een erg hoog percentage. Desondanks zijn er nog voldoende daken beschikbaar. Tijdens deze avond over zonne-energie wordt kort ingegaan op de techniek en op de opbrengst van zonnepanelen. Waar moet u op letten bij het vergelijken van offertes, of wat weerhoudt u er op dit moment van om zonnepanelen te plaatsen? Ook wordt aandacht besteed aan zonnecollectoren, bedoeld voor de warmwatervoorziening. Welke systemen zijn er en hebben ze voordelen t.o.v. zonnepanelen? Of zijn PVT-panelen misschien de beste keuze omdat ze zowel elektriciteit als warmte produceren? Op al uw vragen op het gebied van zonne-energie krijgt u antwoord.

Beglazing en ventilatie

Maandag 3 juli van 20:00 – 22:00 uur
De Terp Heumen
Dorpstraat 21

Veel woningen bevatten nog oud dubbel glas uit de jaren 80, of misschien zelfs wel enkel glas. U kunt de isolatiewaarde van het glas op meerdere manieren verbeteren. Bijvoorbeeld door HR++ glas te plaatsen in de bestaande kozijnen, of door het vervangen van de complete kozijnen door geïsoleerde kozijnen met drievoudige beglazing? Maar wat doet u dan met de ventilatie? Blijft die zoals die was, met roosters in de ramen, of heeft het voordelen om voor een energiezuiniger ventilatiesysteem te kiezen? En heeft u wel eens gedacht aan vacuüm glas? Dat isoleert nog weer beter dan drievoudig glas, maar is ook een stuk duurder. Dit zijn allemaal onderwerpen die op deze avond uitgebreid aan bod komen.

Duurzame warmte

Datum nog niet bekend 
Verenigingsgebouw Overasselt
Willem Alexanderstraat 1

Steeds meer mensen vragen zich af of een warmtepomp voor hen een geschikte oplossing is en zo ja, voor welk type men dan het beste kan kiezen. Als gemeente zijn we tegelijkertijd bezig om te kijken in welke wijken een vorm van een warmtenet een reële optie zou kunnen zijn. En de kans voor een warmtenet is groter in wijken waar zich minder warmtepompen bevinden. Op deze avond over duurzame warmte proberen we een indicatie te geven van de kansen voor een (kleinschalig) warmtenet. Verder wordt er uitgebreid ingegaan op de verschillende mogelijkheden die er zijn wanneer u zou kiezen voor een warmtepomp.

Tijdens alle avonden is er een energiecoach aanwezig en waarschijnlijk ook iemand van het energieloket. Bij hen kunt u in de pauze terecht met allerhande vragen over de techniek en eventuele subsidiemogelijkheden.

Aanmelden

Omdat wij graag van tevoren willen weten hoeveel belangstelling er is voor deze informatieavonden, horen wij graag van u waar u bij aanwezig wil zijn. In dat geval graag via een mail met onderwerp ‘thema-avond’ naar duurzaam@heumen.nl aangeven naar welke avond(en) u wilt komen (1 juni, 26 juni, 3 juli) en met hoeveel personen.

Mocht u belangstelling hebben voor de avond over duurzame warmte, dan kunt u dit ook alvast aangeven. U ontvangt een bericht wanneer de datum bekend is. Voor eventuele vragen kunt u hetzelfde e-mailadres duurzaam@heumen.nl gebruiken.