Wethouder Frank Eetgerink kan in verband met gezondheidsklachten de komende weken zijn functie niet uitoefenen.

Zijn werkzaamheden, op de gebieden zorg en welzijn, jeugd en jongeren, onderwijs, erfgoed, ict en digitalisering en “wij leven samen” worden voor onbepaalde tijd waargenomen door de andere leden uit het College van B&W.
De nieuwe en voorlopige portefeuilleverdeling vindt u op pagina Samenstelling college.