Op donderdag 15 september vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Op de agenda van deze extra raadsvergadering stond het voorstel ‘Vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten locatie Hatertseweg/Jufferstraat’.

Vestiging Wet Voorkeursrecht Gemeenten locatie Hatertseweg/Jufferstraat

Met de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht verkrijgt de gemeente een voorkeurspositie op de percelen voor de beoogde nieuwe locatie van SV Juliana ’31. De gemeenteraad stemde in met dit voorstel. Op donderdag 6 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de locatiekeuze voor het sportcomplex van voetbalvereniging SV Juliana ’31.

Terugluisteren? 

Bent u benieuwd naar wat er gezegd is? Dan kunt u de vergadering terugluisteren via: www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer in de kalender de datum van de raadsvergadering en klik vervolgens op de link naar de audio stream.