Op donderdag 16 december heeft de gemeenteraad van Heumen voor de laatste keer in 2021 vergaderd. Er stonden maar liefst 13 stukken op de agenda, daarnaast werden er nog 4 Moties vreemd aan de orde van de dag ingediend en waren er 2 insprekers. Een vol programma dus en om 23.30 uur ’s avonds werd besloten de vergadering op maandag 20 december voort te zetten. 

Een aantal stukken waren al voldoende duidelijk of uitvoerig behandeld in de commissievergadering, zodat er in de raadsvergadering alleen over besloten hoefde te worden. Dit betrof onder meer het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2022 en de verstedelijkingsstrategie Groene Metropool Regio.

Vitaal Centrum Malden 

Waar wel uitgebreid over gesproken werd was het Vitaal Centrum Malden: in dit besluit werden de kaders vastgesteld voor de bouwplannen voor het centrum van Malden. De raad heeft zelf via een amendement nog extra normen aan het kader toegevoegd: zij willen graag dat het voor Oosterpoort mogelijk is om 185 woningen te realiseren en dat er sprake is van flexibele bouwhoogten aan de Schoolstraat. 

Aan het eind van de vergadering werd door de nestor van de raad, de heer Smeets, nog even kort teruggeblikt op het afgelopen jaar en wenste de burgemeester in haar laatste raadsvergadering eenieder een goede afsluiting van 2021 en de beste wensen voor 2022. 
Terugluisteren kan via: www.heumen.nl/vergaderkalender.