Op donderdag 3 juni vergaderde de gemeenteraad van Heumen wederom digitaal. Er was een uitgebreide agenda met onder meer de benoeming van een nieuw commissielid, de heer Duinkerke namens D66. 

Ook waren er veel jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn regelingen in de regio waar de gemeente Heumen aan deelneemt zoals de GGD. Deze organisaties vragen de raad om een zienswijze op deze stukken. 
Over de regionale energiestrategie werd uitgebreid gesproken: over de ambitie in CO2 reductie, wel of geen windmolens en de gemeentelijke autonomie. Aan het eind van de vergadering is nog gesproken over een drietal ingediende moties, waarvan twee gingen over de voormalig schoollocatie Vuurvogel II in de Molenwijk. De derde ging in op de subsidieverstrekking aan de het Gilde Sint Georgius. 

Terugkijken?

Bent u benieuwd naar wat er gezegd is, dan kunt u de vergadering terugkijken via het YouTube kanaal van de gemeente.