Maandag 9 november heeft de gemeenteraad van Heumen de begroting voor 2021 vastgesteld. Een vergadering die begon op donderdag 5 november en op de 9e werd voortgezet. Door het vaststellen van de begroting, geeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid om de vastgestelde bedragen uit te geven aan de - in de begroting opgenomen - onderwerpen en activiteiten.

Bezuinigingen

Bij behandeling van de begroting krijgen alle fracties de gelegenheid om in het algemeen een reactie te geven op  de plannen die het college heeft voorbereid voor 2021, de zogenaamde beschouwingen. 
Vanwege de tekorten in de begroting moet er bezuinigd worden om een evenwichtige (meerjaren)begroting te kunnen presenteren. Het college had een aantal voorstellen gedaan waarover driftig door de raad werd gediscussieerd. Met name over de bibliotheek werd uitgebreid gesproken. Met een aantal bezuinigingsvoorstellen kon de raad niet leven en zodoende werden er een aantal wijzigingen, zogenaamde amendementen, ingediend. Onder meer werd besloten de milieustraat overeind te houden en de bezuiniging op natuur- en milieueducatie op basisscholen te schrappen. Ter compensatie hiervoor wordt gekort op het evenementenbudget en het subsidiebudget voor initiatieven.

Terugluisteren?  

Bent u benieuwd naar de beschouwingen van de fracties, dan kunt u de vergadering terugluisteren via www.heumen.nl/vergaderkalender (klik in de kalender op 5 en/of 9 november).