Op 26 april 2021 heeft burgemeester Mittendorff tijdens de Lintjesregen drie inwoners van de Gemeente Heumen namens de Koning benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vond het bezoek en het opspelden van de onderscheiding door de burgemeester op creatieve wijze plaats. Riet van Melis, Tonny Janssen en Rose van Lin mogen trots zijn op hun welverdiende lintje!

Riet van Melis - Van der Weijden

Mevrouw M.H.J. (Riet) van Melis-Van der Weijden (80) uit Malden (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Sinds 1990 zet Riet van Melis zich in als vrijwilliger voor verschillende organisaties en verenigingen om anderen te helpen. Zij was altijd werkzaam in de ouderenzorg en mede daardoor voelt zij zich zeer betrokken bij mensen die om welke redenen dan ook hulp nodig hebben. Vanaf 1990 is Riet van Melis actief bij de KBO (Katholieke Belangen Organisatie voor Senioren) avondvierdaagse. Tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse is Riet van Melis een bekend gezicht. En ondanks haar leeftijd van bijna 80 jaar, duwt zij elk jaar deelnemers die in een rolstoel zitten. Dit is voor het KBO van groot belang omdat het aantal mensen dat een rolstoel wil of kan duwen erg schaars is. Daarnaast heeft zij jarenlang de bingo voor de KBO georganiseerd.

Naast de activiteiten bij de KBO is Riet van Melis sinds 1994 actief als vrijwilliger bij Zwemclub De Roerduikers te Malden. Deze zwemclub kan bestaan dankzij de vrijwilligers. Vrijwilligers die les geven aan kinderen en volwassenen en mensen met een beperking die niet mee kunnen komen tijdens de reguliere zwemles. Riet is al 25 jaar op de achtergrond belangeloos vrijwilliger bij deze zwemclub. Zij wordt gezien als een onmisbare belangrijke schakel en bouwsteen binnen de zwemclub. Riet is iedere zondagochtend aanwezig om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te begeleiden. Zij helpt met het aan- en uitkleden, helpt mensen onder de douche, begeleidt hen tot in het zwembad en helpt hen bewegen in het zwembad. Daarnaast zorgt zij ervoor dat er elke week een kleedkamer voor de Roerduikers is gereserveerd.

In januari 2020 is Riet van Melis uitgeroepen tot vrijwilligster van het jaar 2019 van de gemeente Heumen en heeft zij haar prijs beschikbaar gesteld aan alle vrijwilligers en deelnemers van De Roerduikers te Malden. Riet heeft zich in de periode 1996-2009 als vrijwilliger ingezet voor de plaatselijke Zonnebloemafdeling en sinds 2006 ook bij Zorgcentrum Malderburch. Tot aan haar pensioen in 2006 heeft Riet als verzorgende gewerkt bij Zorgcentrum Malderburch. Haar betrokkenheid bij het zorgcentrum en de ouderen kon zij eigenlijk niet loslaten. Vanaf die tijd heeft zij als vrijwilliger verschillende uitjes en activiteiten georganiseerd. Denk aan zwemmen, bingo, ritten met de oldtimer en wandelen met de bewoners. In 2015 is Riet gevraagd om te assisteren op de dagverzorging van Zorgcentrum Malderburch. Riet treedt nooit op de voorgrond en niemand heeft ooit tevergeefs een beroep op haar gedaan.

Tonny Janssen - Brands

Mevrouw A.H.E. (Tonny) Janssen-Brands (79) uit Overasselt (Lid in De Orde van Oranje Nassau)

Tonny Janssen is een vrijwilliger in hart en nieren. Alom wordt zij geprezen om haar bescheidenheid, eenvoud en integriteit en dat zij altijd bereid is om de helpende hand te bieden aan wie die hulp nodig heeft. Tonny is een voorbeeld voor velen. In de Overasseltse gemeenschap wordt zij gezien als de drijvende kracht achter tal van activiteiten. Mensen als zij zijn onontbeerlijk in een hechte gemeenschap als Overasselt.

Tonny draagt de Rooms-Katholieke kerk een warm hart toe. Sinds 1982 is zij actief betrokken bij gezinsvieringen, werkt zij mee aan de kindervieringen en begeleidt zij kinderen in de kerk. Behalve het collecteren voor de vastenactie begeleidt zij ook elke twee weken cliënten van de dagopvang van Dichterbij naar de kerk als er een speciale viering wordt gehouden.

Sinds 1991 is zij voor het Rode Kruis (afdeling Zonnebloem) vrijwilliger en bezoekt zij regelmatig zieken. Tonny is medeorganisator van vakanties voor ouderen, zieken en mensen met een beperking. Tijdens die vakantieweek is zij ook de kok en helpt zij mee met het eten geven. Zij is medeoprichter van ‘Samen aan Tafel’ dat plaatsvindt in het gemeenschapshuis Het Verenigingsgebouw. Door wekelijks voor ouderen te koken (met voornamelijk lokale ingrediënten) en ze de gelegenheid te bieden om in gezelschap van anderen te eten, wordt gewerkt aan zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. De maaltijden worden namelijk als heel gezellig beleefd door mensen die soms eenzaam zijn.

Vanaf 1990 is Tonny actief in het agrarisch museum De Lage Hof, onder andere met het bakken van koekjes voor het bezoek en het maken van verse soep en het bakken vanoliebollen en pannenkoeken bij evenementen. Samen met haar man is zij actief bij evenementen als de jaarlijkse Oogstdag en de Kerstmarkt en helpt ze mee met de wekelijkse schoonmaak. Sinds 2010 is Tonny Janssen bestuurslid en drijvende kracht van de Overasseltse Vrouwen Organisatie. Zij is medeorganisator van thema-avonden, moederdagvieringen, Sinterklaasavonden, Kerstvieringen, uitstapjes en excursies en verricht tal van andere hand- en spandiensten.

Het Reumafonds en het Beatrixfonds kunnen al 50 jaar op haar hulp rekenen bij de jaarlijkse collectes. Zij is verantwoordelijk voor Sam’s kledinginzameling (stichting Mensen in Nood/Cordaid) op haar huisadres. Al tientallen jaren staat Tonny op vrijdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse klaar met een ‘standaard’ rustplaats in Overasselt voor een wandelsportvereniging uit ’s-Hertogenbosch. Haar huis is voor en tijdens Carnaval de huiskamer voor de Raad van Elf en de Senaat. Iedereen kan mee-eten met als afsluiter het haringhappen op woensdag.

Rose van Lin - Willems

Mevrouw R.R.M. (Rose) van Lin-Willems (74) uit Overasselt (Lid in De Orde van Oranje Nassau)

Rose van Lin is sinds 1993 actief als vrijwilliger. Mensen als zij, die met veel interesse in de gemeenschap hun sociale gevoel gebruiken én hun netwerk inzetten, verrijken het leven van anderen. Ze maken het anderen mogelijk te genieten van culturele en sociale ontmoetingen. Vrijwilligers als zij zijn onmisbaar in onze samenleving. Rose van Lin had samen met haar man een kapperszaak midden in het dorp. Hier ontstond een mooi netwerk waardoor zij heel goed mensen kon aanmoedigen om zich voor de gemeenschap in te zetten. Dat deed ze zelf ook door naar de Winkelsteegh, een instelling voor mensen met ernstige beperkingen, te gaan en de haren van de mensen daar te knippen. Daarnaast opende zij een kapperszaak in het Radboud Ziekenhuis onder andere voor mensen die door chemokuren hun haren verloren. Met name door de ervaringen in deze actieve jaren ging zij, toen haar dochter de zaak overnam, door met intensief vrijwilligerswerk.

In 1993 werd zij ambassadeur van Overasselt door voor de Stichting Overasselt Promotions een welkomstgeschenk aan nieuwe inwoners samen te stellen en dit vervolgens persoonlijk aan te bieden. Sinds 1994 is Rose van Lin initiatiefnemer van een evenement rond de vierdaagse doortocht. Zij bedacht een KBO (Katholieke Bond voor Ouderen)-tent die voor haar vertrouwde kapperszaak staat. Het geïnteresseerde deel van de KBO-leden kunnen daardoor vanaf een ‘VIP-plaats’ de duizenden wandelaars aanmoedigen.

Vanaf 2005 ondersteunt Rose Muziekvereniging Kunst Na Arbeid door elke dinsdagavond zeven mensen uit de beschermde woonvorm ‘Dichterbij’ op te halen. Deze mensen hebben een lichamelijke en/of geestelijke handicap. Samen met hen luistert zij naar de repetities. Daarnaast verricht zij nog ander vrijwilligerswerk voor de muziekvereniging. De muziekvereniging waardeert in het bijzonder haar ondersteuning van de kwetsbare en meest trouwe fans. Het is een win-winsituatie. Zij bezorgt deze fans een vaste avond in de week veel (luister)plezier én de muzikanten hoeven niet voor een lege zaal te spelen.

In het jaar 2005 is Rose ook als vrijwilliger activiteitenbegeleiding aan de slag gegaan bij ‘Dichterbij’. Zij zet zich in voor deze cliënten die allen een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben. Deze bijzondere groep mensen ligt haar na aan het hart. Zij brengt met hen een bezoek aan de kerkdiensten, de kermis, de 4-daagse doortocht en het carnaval. Ze maken samen een wekelijkse wandeling, vieren verjaardagen of hebben samen etentjes. Iedereen kan een beroep op haar doen. Kortom, zij is een vrijwilliger in hart en nieren.