Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart ging Heumen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Veel van u hebben dit ook gedaan. Democraten Gemeente Heumen (DGH) is met 34,9% van de stemmen in Heumen als grootste partij uit de bus gekomen. In dit bericht vindt u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Heumen.

Partij

Aantal stemmen

Aantal zetels

DGH

2819

6

GroenLinks

1069

2

VVD

976

2

CDA

881

2

PvdA

865

2

D66

812

2

De Kiezersclub

644

1

In de gemeenteraad van Heumen zijn 17 zetels te verdelen. DGH is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat van 5 zetels naar 6. GroenLinks, VVD en CDA gaan van 3 naar 2 zetels. PvdA wint 1 zetel en komt uit op 2. In de raad komt één nieuwe partij: de Kiezersclub. Zij nemen deel met 1 zetel. 

Zetelverdeling

Aan de hand van het behaald aantal stemmen per partij, zijn de beschikbare zetels verdeeld. Voor één zetel in de gemeenteraad van Heumen zijn 474 8/17 stemmen nodig. Dit getal wordt de ‘kiesdeler’ genoemd. De kiesdeler wordt berekend door het totaal aantal uitgebrachte stemmen, 8.066, te delen door het totaal aan te verdelen zetels (17). Nadat voor alle lijsten het aantal toe te wijzen volle zetels is bepaald, zijn de restzetels verdeeld. De lijst met het grootste stemmenoverschot, komt voor de eerste restzetel in aanmerking. Daarna de lijst met het één na grootste overschot. Deze berekening wordt steeds herhaald, totdat alle restzetels zijn toegewezen. De restzetels zijn toegegaan naar: DGH (1), CDA (1), PvdA (1), D66 (1).

Opkomst

In de gemeente Heumen werden 13.626 kiesgerechtigden opgeroepen een stem uit te brengen. Van hen kwamen 8.097 naar één van de zes stembureaus, een opkomstpercentage van 59,42%. Dit is lager dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen was het opkomstpercentage 63,53%. Maar hoger dan het landelijk gemiddelde, hier was de opkomst 50,3%.

Kandidaten gemeenteraad

Ook de gekozen kandidaten voor 2022-2024 zijn bekend.

Partij

Naam

Woonplaats

DGH

Vincent Arts

Heumen

DGH

Brigitte Ebben

Overasselt

DGH

Leo Jansen

Malden

DGH

Ronald Hunse

Malden

DGH

Marcel Hermens

Malden

DGH

Rieks Dikkers

Malden

GroenLinks

Saskia Tuinder

Malden

GroenLinks

Matthijs Glastra

Malden

VVD

Edwin Claassen

Heumen

VVD

Harry Smeets

Malden

CDA

Rob de Graaf

Malden

CDA

Sander Meij

Malden

PvdA

Theo Müller-Königkrämer

Malden

PvdA

Kristiaan Laumen

Malden

D66

Bernadette Smelik

Malden

D66

Gerard Laenen

Heumen

De Kiezersclub

Jacky van Eldijk

Heumen

Meer informatie

U vindt de uitslag per stembureau en per partij op deze pagina. Hier staat ook het officiële proces-verbaal van de verkiezingsuitslag. U kunt het proces-verbaal ook inkijken op het gemeentehuis. Maak dan een afspraak via verkiezingen@heumen.nl of bel 14 024.

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

De stemmen zijn geteld en de uitslag is officieel vastgesteld. Maar wat gebeurt er na de gemeenteraadsverkiezingen?

Afscheid raad

In de vergadering op 24 maart wordt afscheid genomen van raadsleden die niet herkozen zijn of zich niet opnieuw verkiesbaar stelden. Voordat afscheid genomen wordt, onderzoekt een commissie van de raad de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden en geeft de raad een oordeel over de rechtmatigheid van de verkiezingen. U kunt deze vergadering bijwonen in de Raadszaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis of live volgen via de vergaderkalender(externe link).

Installatie raadsleden

De zittingsperiode van de nieuwe raad begint op 30 maart. Tijdens deze raadsvergadering komt de gemeenteraad voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. In deze vergadering worden de nieuwe raadsleden beëdigd. U kunt deze vergadering bijwonen in de Raadszaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis. De vergadering kunt u ook live volgen via de vergaderkalender(externe link). Selecteer in de kalender de datum van de raadsvergadering en klik vervolgens op de link naar de audio stream. Deze verschijnt kort voor de vergadering bovenin de webpagina.

Collegevorming

Na de verkiezingen vindt het formatieproces plaats. De politieke partijen gaan met elkaar in gesprek over coalitievorming en een coalitieakkoord. Het is gebruikelijk dat de grootste partij het voortouw neemt. In het coalitieakkoord leggen de partijen vast waar ze het samen over eens zijn. Dit is de basis voor de plannen die tot de volgende verkiezingen worden ontwikkeld. Als het coalitieakkoord rond is worden ook de nieuwe wethouders benoemd. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering waarin ook het coalitieakkoord aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en aan de inwoners wordt gepresenteerd. De datum van deze vergadering wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt als de onderhandelingen zijn afgerond.