In december 2019 heeft onze Raad ingestemd met het zogenaamde ‘Landschapsontwikkelingsplan’ (LOP) 2019-2023 en een jaarlijks budget van € 40.000 toegekend. Er is een Provinciale subsidie voor de ontwikkeling van landschap en biodiversiteit toegekend. Jaarlijks stellen we met de betrokken vrijwilligers een uitvoeringsprogramma op. In dit bericht leggen wij uit wat de uitvoering van het LOP wil zeggen.  

Het LOP heeft een aantal doelen welke de gemeente samen met de Provincie en vrijwilligers uit onze gemeente uitvoeren. Hieronder staan ze beschreven.

1. Behoud en versterken landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarde

Het onderhoud aan het Kroonwerk wordt met vrijwilligers uitgevoerd, onder begeleiding van het Erfgoedplatform. Ook breiden zij het beheer van de boomgaard Elshof op cultuurhistorische wijze uit met vrijwilligers. De heggen en houtwallen gaan ze extra beschermen in samenwerking met gemeentes Heumen en Wijchen en Provincie. Een klein deel van de Griendcultuur gaan ze herintroduceren in het gebied ten noorden van Heumen. Vrijwilligers van ‘Samen doen’ gaan in het Lierdal de boomgaard, hagen en bomen onderhouden. Droogte in het gebied en de relatie met de wijk gaan ze gezamenlijk uitwerken in projectplan Dravik. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer hebben 9 inwoners in het buitengebied deelgenomen aan de landschapsimpuls en hun erf landschappelijk en biodivers ingericht. 

2. Biodiversiteit versterken

Om de biodiversiteit te versterken stellen wij een biodiversiteitsplan op, in samenwerking met adviseurs en betrokken partijen. De Provincie stimuleert dit met een subsidie. De kwaliteiten en kansen voor biodiversiteit vormen input voor de Omgevingsvisie en worden in een plan verwerkt. De aanleg en het beheer van bloemrijke akkerranden en bermen wordt in 2021 vervolgd. 

3. Versterking verbindingen in het landschap
Deze worden op diverse manieren versterkt, bijvoorbeeld door wandelpaden, cultuurhistorische aanduidingen en rolstoelvriendelijke paden. 

4.    Communicatie en afstemming
Tijdens de landschapsconferentie, in de uitvoering van projecten en het oogstfestival houden we met alle partijen contact en stemmen we de werkzaamheden af en wisselen ervaringen uit. 

Wilt u meer weten of ook meedoen?

Voor meer informatie over het LOP stuurt u een e-mail naar Marieke Bos: mbos@heumen.nl