Wanneer u een omgevingsvergunning hebt ontvangen voor o.a. bouwen, bomenkap of aanleg van een inrit, en deze onherroepelijk is, kunt u met de werkzaamheden starten. U bent echter wel verplicht de start van de werkzaamheden te melden bij de vergunningenverlener, de ODRN. Zodat een afspraak voor bouwtoezicht kan worden gemaakt. Daaropvolgend meldt u ook de start van een aantal van de vervolgonderdelen in het project, en het beëindigen van de werkzaamheden wanneer deze zijn afgerond.

Indienen van de start- en gereedmelding

Hiervoor kunt u het formulier gebruiken dat u bij de vergunning ontvangt. Dit kunt u per e-mail verzenden naar bouwinspecties@odrn.nl of per post adresseren aan ODRN, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen. 

Onderdelen die moeten worden gemeld

Deze staan in de voorschriften bij de vergunning genoemd, maar kunnen bestaan uit: 

  • De aanvang van de bouwwerkzaamheden (waarbij de toezichthouder de uitzet van de bouw controleert);
  • De aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden; 
  • Het aanbrengen van fundering of funderingspalen;
  • De aanvang van het storten van beton voor vloer en wanden;  
  • Einde van de bouwwerkzaamheden (gereedmelding). 

Melding doen voor slopen en/of asbest verwijderen

Wilt u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk slopen? Dan moet u misschien een sloopmelding indienen. Bent u van plan om asbest te (laten) verwijderen, dan is het indienen van een melding altijd verplicht. Lees meer op de pagina Slopen en asbest verwijderen.

Vragen en ondersteuning

Wilt u advies of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met onze balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Zij kunnen mogelijk uw vragen al beantwoorden of u doorverwijzen naar de vergunningverlener, de ODRN. U kunt contact opnemen per mail via bml@heumen.nl of telefonisch. Kijk hier voor de openingstijden van de balie BML.