Als burgeradviesraad (BAR) in Heumen adviseren wij de gemeente over zaken als wonen, zorg, werk en inkomen. Afgelopen najaar hebben we er 3 nieuwe leden bij gekregen; Magda Bank, Pierre Rutgers en Elly Smits. Samen zorgen we ervoor dat de inwoner centraal staat; vooral de kwetsbare inwoner.

Voor onze advisering gebruiken we signalen die we opvangen vanuit de samenleving. Met die gebundelde geluiden geven we gevraagd én ongevraagd advies. Zo deden we de afgelopen jaren een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de publieke ruimte. Samen met de KBO hebben we gepleit voor een openbare toiletvoorziening in het winkelcentrum van Malden en die is er ook gekomen!

Jaarverslag 2020

In 2020 hebben we nog veel meer gedaan. Zo zijn we ook betrokken bij de jaarlijkse werkconferentie van de gemeente. Lees ons jaarverslag op: www.heumen.nl/BAR.

Wij zijn er voor u!

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de Burgeradviesraad of heeft u vragen? Kijk dan voor meer informatie op: www.heumen.nl/BAR. U kunt ook mailen naar bar@heumen.nl. Wij vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. U bent van harte welkom om (digitaal) te komen luisteren. U vindt een overzicht met alle vergaderdata van 2021 op de site. Daar kunt u ook de adviezen terugvinden die wij hebben uitgebracht.

Volg de BAR ook op Facebook: @Burgeradviesraad.Heumen of via Twitter: @BARHeumen.