Donderdag 29 september vergaderen de raads- en commissieleden van onze gemeente in de commissie Bestuur en Samenleving. Er worden vier raadsvoorstellen besproken waaronder de Dienstverleningsovereenkomst Werkbedrijf 2023 en de Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Winkelcentrum Malden 2023-2025. 

Agenda en stukken

De volledige agenda en de stukken van de commissievergadering vindt u op de vergaderkalender van de gemeenteraad: www.heumen.nl/vergaderkalender bij de datum van de vergadering.

Volgen van de vergadering

De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom als toehoorder. Aanmelden is niet nodig.
U kunt de vergadering ook live meeluisteren via: www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer in de kalender de datum van de raadsvergadering en klik vervolgens op de link naar de audio stream. Deze verschijnt kort voor de vergadering bovenin de webpagina. U kunt de vergadering hier later ook terugluisteren.

Inspreken

Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch op: (024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur.