Op donderdag 15 april vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur. Op het programma staan onder meer de bespreking van een bestemmingsplan en het vuurwerkverbod.

Dit raadsvoorstel komt er onder meer op verzoek van de raad. Op 24 september 2020 nam de raad een motie aan om het afsteken van consumentenvuurwerk in het gehele gebied binnen de gemeentegrens van Heumen, met uitzondering van schertsvuurwerk, te verbieden bij de jaarwisseling op 31 december 2020. Het college stelt nu voor om in de aanpassing van de verordening ook het carbidschieten te reguleren. Wat het college precies voorstelt kunt u teruglezen op https://heumen.raadsinformatie.nl bij de vergadering van 15 april. 

Op 15 april vinden ook enkele benoemingen plaats: mevrouw Duinkerken zal benoemd worden tot commissielid voor het CDA. Daarnaast zullen de zes fractievoorzitters tot leden van de vertrouwenscommissie benoemd worden. Dit is nodig omdat de vertrouwenscommissie de benoeming van de nieuwe burgemeester gaat voorbereiden.

Agenda en stukken

De agenda en de vergaderstukken vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Volgen van de vergadering

Vanwege de nog voortdurende maatregelen omtrent het coronavirus zal deze vergadering digitaal plaats vinden. U kunt de vergadering volgen via lokale omroep GL8. Dit kan zowel via de televisie als het YouTube kanaal. Vanaf 19 april is de uitzending na te kijken via het YouTube kanaal van de gemeente. 

U kunt uw mening geven

Er is tevens gelegenheid om in te spreken. U kunt zich tot 15 april 16.00 uur aanmelden via griffie@heumen.nl of via 024 – 358 84 67.