Op donderdag 2 februari vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in het gemeentehuis in Malden. Deze avond staat onder meer het voorstel ‘Locatiekeuze verplaatsing sportcomplex SV Juliana’ op de agenda. 

Agenda en stukken 

De agenda en de vergaderstukken vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender bij de datum van de vergadering. 

Volgen van de vergadering

De vergadering vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom als toehoorder. Aanmelden is niet nodig.
U kunt de vergadering ook volgen via de website: www.heumen.nl/vergaderkalender. Selecteer in de kalender de datum van de raadsvergadering en klik vervolgens op de link naar de webcast. Deze verschijnt kort voor de vergadering bovenin de webpagina. U kunt de vergadering hier later ook terugkijken.

Inspreken 

Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch op: (024) 358 84 67. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur.