Donderdag 8 april vergaderen de raads- en commissieleden van de gemeente Heumen in een integrale commissievergadering. Vanwege de beperkte agenda’s van zowel de commissie Ruimte en de commissie Bestuur en Samenleving  is besloten deze samen te voegen tot één gezamenlijke vergadering. De commissie Ruimte van 1 april komt daarmee te vervallen.

Op het programma staan daarmee onder meer zowel de bespreking van een bestemmingsplan als het vuurwerkverbod: dit raadsvoorstel komt er onder meer op verzoek van de raad. Op 24 september 2020 nam de raad een motie aan om het afsteken van consumentenvuurwerk in het gehele gebied binnen de gemeentegrens van Heumen, met uitzondering van schertsvuurwerk, te verbieden bij de jaarwisseling op 31 december 2020. Het college stelt nu voor om in de aanpassing van de verordening ook het carbidschieten te reguleren. Wat het college precies voorstelt kunt u teruglezen in de (digitale) vergaderkalender bij de vergadering van zowel 8 april als de raadsvergadering van 15 april.

Agenda en stukken

De agenda en de vergaderstukken vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Volgen van de vergadering

Vanwege de nog voortdurende maatregelen omtrent het coronavirus is de publieke tribune gesloten deze avond. U kunt de vergadering volgen via GL8 en later terugkijken via het YouTube kanaal van de gemeente.

U kunt uw mening geven

Er is gelegenheid om in te spreken. U kunt zich tot 8 april 16.00 uur aanmelden via griffie@heumen.nl of via 024 – 358 84 67.