Planschade is schade die ontstaat ten gevolge van de wijziging van een ruimtelijk plan door uw gemeente. De wijziging van (bijvoorbeeld) een bestemmingsplan kan namelijk leiden tot een verandering van uw omgeving, waarvan u negatieve gevolgen ondervindt. Voorbeelden zijn de aanleg van een nieuwe weg of de bebouwing van een perceel dat eerst een natuurbestemming had. Hierdoor kunt u inkomen mislopen of kan uw huis of onroerende zaak minder waard worden.

Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in planschade? 

In bepaalde gevallen kunt u van de gemeente een tegemoetkoming krijgen als u planschade lijdt of hebt geleden. 

  • Voorwaarden zijn in ieder geval dat u de schade niet kon voorzien toen u het huis of de gronden kocht, en u niet op een andere wijze schadevergoeding heeft gekregen of kunnen krijgen. 
  • Daarnaast bestaat er een normaal maatschappelijk risico, wat inhoudt dat een deel van de schade van de grond- of woningwaarde niet wordt vergoed. Doorgaans wordt uitgegaan van een percentage van tenminste 2,5% aan waardeverlies dat niet voor vergoeding in aanmerking komt. Dit percentage kan afhankelijk van de situatie ook hoger worden vastgesteld. 

U kunt contact opnemen met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving om na te gaan of u in aanmerking komt. Dit kan per mail via bml@heumen.nl.

Verzoek tegemoetkoming in planschade indienen

U kunt een verzoek om vergoeding van de planschade indienen met het aanvraagformulier planschadelink naar pdf bestand. Let op: het in behandeling nemen van een aanvraag voor tegemoetkoming in planschade kost de aanvrager € 300,-. Dit krijgt u enkel terug indien de aanvraag wordt toegekend. Informeer vooraf of u aan de voorwaarden voldoet, zodat u weet of u een redelijke kans maakt om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Procedure voor planschade

In onze procedureverordening tegemoetkoming in planschadelink naar pdf bestand staat beschreven hoe de procedure werkt.