Planschade is schade die ontstaat ten gevolge van de wijziging van een ruimtelijk plan door uw gemeente. De wijziging van (bijvoorbeeld) een bestemmingsplan kan namelijk leiden tot een verandering van uw omgeving, waarvan u negatieve gevolgen ondervindt. Voorbeelden zijn de aanleg van een nieuwe weg of de bebouwing van een perceel dat eerst een natuurbestemming had. Hierdoor kunt u inkomen mislopen of kan uw huis of onroerende zaak minder waard worden.