Vrijdag 17 juni zijn veteranen uit onze gemeente in het zonnetje gezet om ze te eren en te bedanken voor hun inzet in dienst van de vrede. In de gemeente Heumen zijn er zo’n 90 veteranen, jong en oud, die zich met volle overtuiging en heldenmoed hebben ingezet voor onze vrede en veiligheid. Daarvoor verdienen ze alle waardering.

In aansluiting op de Nationale Veteranendag (jaarlijks op de laatste zaterdag in juni) organiseren wij elk jaar een Veteranenbijeenkomst voor Heumense veteranen uit oorlogs- en vredesmissies. “Dat doen we uit respect en waardering voor hun inzet voor vrede en veiligheid waar ook ter wereld. We stonden stil en legden witte anjers bij de gedenksteen. Daarna brachten we een interessant bezoek aan het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Mooi om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten”, aldus burgemeester Minses.