Onze gemeente vindt biodiversiteit zeer belangrijk. We proberen daar op verschillende manieren aandacht voor te vragen. Door projecten als ‘red de bij’ en ‘landschapsimpuls’, maar ook door onderhoud en beheer van de waterpoelen in onze gemeente. We betrekken daar graag vrijwilligers bij.

Op het oog lijkt een waterpoel misschien alleen een waterpartij met enkele planten. Maar, het kan een belangrijke leefplek zijn voor dier- en plantensoorten. Provincie Gelderland vindt de instandhouding van natte natuur belangrijk en wil meer aandacht en zorg besteden aan onderhoud en beheer van poelen. In samenwerking met ons als gemeente, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en kennisorganisatie RAVON (bescherming van amfibieën, reptielen en vissen) leiden we daarom vrijwilligers op. Eigenaren van poelen zijn per brief uitgenodigd. Zij kunnen ondersteuning vragen van de vrijwilligers voor het beheer. 

Wat moet u doen om vrijwilliger te worden?

Na twee informatieavonden bent u in staat om achterstallig onderhoud van waterpoelen te signaleren en dit te registreren via de online poelenkaart op www.poelen.nu. Na deze twee informatieavonden volgt in juni (als het kan) een praktijkmiddag. Tijdens deze middag leert u hoe u een waterpoel kunt beoordelen en wordt er geoefend met beheer van de waterpoel. 

Aanmelden

Via het aanmeldformulier meldt u zich aan voor de startavond op dinsdag 6 april. Voor vragen over deze avond kunt u terecht bij Petra Verburg van SLG op: 06 – 53 33 40 47.