Als u vanuit de gemeente een indicatie krijgt voor huishoudelijke hulp (Wmo), dan kan het even duren voordat u hulp krijgt. De aanbieders van deze hulp hebben door de krapte op de arbeidsmarkt moeite met het vinden en behouden van voldoende en goed personeel. 
Daarom zijn er niet altijd meteen goede hulpen beschikbaar. De aanbieders doen hun uiterste best om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen, maar hebben beperkt invloed op het probleem.

Wat merkt u hiervan?

Ook als u eenmaal hulp ontvangt, kunt u gevolgen van de personeelskrapte ervaren. De aanbieders proberen de roosters altijd voldoende gevuld te krijgen, maar dit lukt helaas niet altijd. Vooral in de zomerperiodes is dat lastig.
Hierdoor kunt u te maken krijgen met de volgende situaties:

  • U hebt geen vaste hulp en ziet daardoor vaker verschillende gezichten
  • De hulp komt op een ander tijdstip of een andere dag dan u gewend bent
  • Bij ziekte of verlof van uw vaste hulp is er niet altijd vervanging beschikbaar
  • Gemiste hulp kan niet altijd worden ingehaald
  • Op het dagdeel waarop u graag hulp ontvangt is geen medewerker beschikbaar

Vervanging bij ziekte en/of vakantie

De aanbieders proberen ook bij ziekte en vakantie van personeel zo goed mogelijk voor vervanging te zorgen. Het is niet altijd haalbaar dat een hulp vervangen wordt: soms wordt iemand ineens ziek of is er een andere plotselinge reden voor uitval. Het mag maximaal 6 weken in één jaar voorkomen dat u geen hulp ontvangt van de aanbieder. 
De aanbieder zoekt hierover altijd contact met u om te horen of dit verantwoord is.

Wat doen we eraan?

De aanbieders doen wat zij kunnen om snel meer personeel te vinden. De gemeente bekijkt met de aanbieders hoe zij dit probleem samen zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Wat kunt u zelf doen?

Wij vragen u om begrip voor de situatie. 
Door flexibel te zijn en te accepteren dat de hulp op een andere dag, een ander tijdstip en/of door een andere hulp geleverd wordt, helpt u de aanbieders om de roosters gevuld te krijgen. Besluit u dat de hulp niet op een ander moment of door een andere hulp geleverd kan worden, dan kan het zijn dat de aanbieder u niet kan helpen. U heeft in dat geval geen recht op het inhalen hiervan op een ander moment. 
Gemeente en aanbieders houden overigens geen rekening met een voorkeur van de klant voor bepaalde persoonskenmerken van de hulp.

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Voor de huishoudelijke hulp betaalt u een eigen bijdrage in de vorm van een abonnementstarief. Deze eigen bijdrage hangt niet af van het aantal keer dat de hulp bij u komt. Op het moment dat u 1 keer in de maand hulp ontvangt betaalt u evenveel eigen bijdrage als op het moment dat u 4 keer per maand hulp ontvangt. 

Als uw hulp een (paar) keer uitvalt en de huishoudelijke hulp niet geleverd wordt, zult u daarom toch de eigen bijdrage moeten betalen. Het bedrag is immers niet gekoppeld aan het aantal uren of dagen dat u hulp ontvangt. Dit is landelijk geregeld: de gemeente heeft hier geen invloed op.

Alternatieve mogelijkheden voor huishoudelijke hulp

Het is mogelijk om huishoudelijke hulp te ontvangen, buiten de gemeente om. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf huishoudelijke hulp via andere aanbieders inkopen. U regelt en betaalt dan alles zelf. Hieronder een aantal suggesties van aanbieders die huishoudelijke hulp leveren:

Vragen?

Voor vragen over de hulp zelf (planning, vervanging etc.) kunt u contact opnemen met uw aanbieders van de huishoudelijke hulp.
Voor vragen over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met Vraagwijzer, via vraagwijzer@heumen.nl of bellen via (024) 358 83 00.