Donderdag 22 april geeft de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tijdens een webinar uitleg over landschappelijke beplanting op uw erf/perceel. Hiermee kunt u bijdragen aan meer biodiversiteit. Wethouder René Waas verzorgt de opening. Doet u ook mee? U kunt nog tot en met donderdag 22 april 13.00 uur aanmelden.

Inwoners uit het buitengebied van Heumen zetten zich ook dit voorjaar in om het gebied meer biodivers te maken. Zij doen mee aan de landschaps- en biodiversiteitsimpuls van onze gemeente. 
In totaal zijn er al 6000 inheemse struiken zoals sleedoorn, hazelaar en Gelderse roos, 70 laanbomen en 40 fruitbomen door de deelnemers op hun terrein aangeplant. 

Wilt u dit ook?

Als u in het buitengebied woont kunt u zich opnieuw aanmelden voor dit project. Kijk voor meer informatie op: www.heumen.nl/landschapsontwikkeling. Bent u enthousiast geworden en wilt u weten over wat er mogelijk is in uw tuin? Log dan op donderdag 22 april om 19.30 in voor een webinar om hier meer over te leren. Wij organiseren deze avond samen met SLG voor algemeen geïnteresseerden en inwoners die graag meedoen aan dit project. Voor deelname ga naar: www.landschapsbeheergelderland.nl/webinar-heumen.

Versterking van streekeigen landschap

Via dit project stimuleren we grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente om het streekeigen landschap te versterken door aanplant van inheemse bomen en struiken. Door gebruik te maken van beplanting die hier van nature voorkomt in combinatie met goed ecologisch beheer gaat ook de biodiversiteit erop vooruit. Veel soorten insecten, vogels, vlinders, kleine zoogdieren en wilde bijen profiteren hiervan. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het terrein en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Stimulering biodiversiteit

Deelnemers aan het project hebben afgelopen maanden een gratis advies van SLG gekregen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Denk aan het creëren van voedsel-, schuil- en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Naast het planten van bomen en struiken realiseren ze ook 585 m2 kruidenranden, hangen ze nestkasten op voor de torenvalk en huismus en plaatsen ze een hotels voor egels en wilde bijen. Ook worden er vanuit dit project uilenkasten geplaatst door de Kerkuilenwerkgroep Betuwe-Oost, inmiddels is de eerste steenuilenkast op het terrein van een deelnemer geplaatst.