Op dinsdag 29 november bracht het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een werkbezoek aan onze gemeente. De Gedeputeerde Staten vormen onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning John Berends het dagelijks bestuur van onze provincie. Doel van het werkbezoek was om te bespreken wat er allemaal komt kijken bij bouwplannen zoals de Kanaalzone die vallen onder de Woningbouwimpulsregeling (WBI) van het Rijk.

Na een gezamenlijke lunch werd het plan voor de Kanaalzone gepresenteerd waarbij werd ingezoomd op de vraagstukken en dilemma’s die spelen. Het betreft een relatief groot project voor een kleine gemeente als Heumen, wat betekent dat het ook gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid en alle voorzieningen. Tijdens een wandeling door de Kanaalzone wordt deze complexiteit inzichtelijk gemaakt. Tenslotte sloot ook woningcoöperatie Oosterpoort nog aan om in gesprek te gaan over de rol die coöperaties kunnen spelen in een dergelijk project.