Op donderdag 23 maart is het weer zo ver: verschillende lokale zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligers komen samen voor de Werkconferentie. Tijdens de Werkconferentie werken deze partners samen aan vernieuwende projecten en oplossingen voor alle (kwetsbare) inwoners van onze gemeente. Ook tijdens deze Werkconferentie zijn er vijf vrije stoelen voor inwoners, wilt u ook aanwezig zijn?

Tijdens de vorige Werkconferentie van oktober 2022 zijn twee werkgroepen gestart, namelijk de werkgroep Geldproblemen en de werkgroep Eenzaamheid. Op de aankomende Werkconferentie presenteren deze werkgroepen hun stand van zaken. Ook halen zij tips op bij de aanwezige partners en inwoners. Daarnaast staat de Lokale Inclusie Agenda op het programma, die op dit moment nog door de gemeente wordt ontwikkeld, samen met inwoners en lokale partijen. Ook blikken we terug hoe de Werkconferentie van oktober is verlopen.

Wilt u er bij zijn?

Als u het interessant vindt om te horen hoe de werkgroepen er voor staan of meer wil weten over de Lokale Inclusie Agenda, kunt u zich aanmelden voor de Werkconferentie van 23 maart. Dit kan door een e-mail te sturen naar: werkconferentie@heumen.nl. Wanneer we meerdere aanmeldingen ontvangen, kijken we naar een evenwichtige spreiding over de dorpen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.heumen.nl/werkconferentie.