In oktober vond een nieuwe Werkconferentie plaats. Het centrale thema van deze Werkconferentie was ‘Heumen voor iedereen’, over hoe we samen kunnen werken aan een inclusiever Heumen waar iedereen aan mee kan (blijven) doen. Meer dan 20 lokale partners werkten hierbij samen aan vernieuwende oplossingen en projecten voor alle (kwetsbare) inwoners. Voor het eerst sinds de oprichting in 2003 konden dit jaar niet alleen partners thema’s aandragen, maar ook inwoners.

Nieuwe thema’s

Er zijn twee nieuwe thema’s gekozen, namelijk ‘eenzaamheid’ en ‘geldproblemen’. Lees meer over deze thema’s op www.heumen.nl/werkconferentie. Bij het kopje ‘nieuwsbrieven’ vindt u ook het verslag van deze bijeenkomst in een nieuwsbrief en de andere nieuwsbrieven.

Meer informatie

Veel informatie vindt u op de website, maar voor meer informatie kunt u mailen naar: werkconferentie@heumen.nl of contact opnemen met Fanny van Creij via (024) 358 83 00.