Op afstand samen en toch dichtbij

Op 11 maart kwamen 30 deelnemers, cliëntvertegenwoordigers en leden van hulporganisaties bij elkaar. Zij hadden overleg hoe de ondersteuning - voor hen die dat nodig hebben - in de gemeente Heumen verbeterd kan worden. Tijdens deze werkconferentie ‘Afstemming welzijn, wonen en zorg’, presenteerden de werkgroepen hun resultaten. Deze werkconferentie werd ook gebruikt om na 17 jaar terug te blikken en vooruit te kijken: Doen we de goede dingen en doen we ze op de goede manier? 

Normaal vindt deze vergadering plaats in het gemeentehuis, nu was iedereen voor de tweede keer uitgenodigd om online aan te sluiten. In oktober was hier al ervaring mee opgedaan en het is voor  de meeste deelnemers al vertrouwd om deze vorm van ontmoeten te gebruiken. Het is gelukt om ondanks de afstand toch samen te zijn, en een zinvolle uitwisseling te hebben. 

Stand van zaken werkgroep: ‘het hele verhaal’

Deze werkgroep maakt zich sterk voor het stigma dat op het begrip kwetsbaarheid ligt. Mensen met een kwetsbaarheid bezitten veel kracht. De werkgroep gaf aan dat het een lastig thema is en niet alle doelstellingen bereikt zijn. Het is niet gelukt om de bedoelde 8 krachtverhalen op te schrijven door Corona en wisselingen van werkgroep leden. Wel heeft de werkgroep in onderlinge gesprekken gemerkt dat ze het als hulpverleners vanzelfsprekend vinden om de kracht van mensen in te zetten in het vinden van een oplossing voor een probleem.

Ondertussen zijn er diverse voorbeelden van de inzet van krachtverhalen in onze gemeente:

  • HAN-studenten zijn bezig met een project om het levensverhaal van mensen met dementie op te schrijven. Zij doen dit samen met hun naasten en in samenwerking met de werkgroep Dementie vriendelijk Heumen en zorgtrajectbegeleiders dementie.
  • Een inwoner van onze gemeente heeft portretten gemaakt van diverse inwoners. Hier is een boekje van gedrukt dat is gesponsord door plaatselijke winkeliers. En hij heeft dit geplaatst op zijn facebook pagina.
  • Inwoners zijn zelf actief om hun eigen kracht in te zetten. Zoals Floor met haar raamtekeningen.
  • MEE werkt met het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Stand van zaken werkgroep: ‘Sociale media, hoe houden we het leuk’

Deze werkgroep heeft het afgelopen jaar twee online ouderbijeenkomsten georganiseerd die goed bezocht werden. Met de input van ouders is een folder ‘tips & tricks sociale media en gamen’ ontwikkeld en breed verspreid. Het preventienetwerk Jeugd gaat verder met deze opdracht en wil in 2021 nog de volgende stappen zetten: 

  • Kinderraad Heumen bevragen: welke ideeën hebben zij over wat we kunnen doen aan online pesten en social media/gamen algemeen
  • Aanbod voor scholen: mediawijsheid training voor klassen 7 en 8
  • Jaarlijkse ouderavond sociale media
  • Verspreiding gesprekstool/spel voor ouders

Evaluatie werkconferentie

Ook is de werkconferentie digitaal geëvalueerd. In alle groepen was een positieve houding: de werkconferentie moet blijven bestaan. Natuurlijk kunnen sommige dingen beter. Zo is er gesproken over hoe we inwoners betrekken en hoe we de juiste thema’s op tafel krijgen. De uitkomsten bespreken we in oktober. Tijdens deze conferentie kiezen we ook weer nieuwe onderwerpen om mee aan de slag te gaan.