Het Werklandschap in Overasselt wordt een gebied dat ruimte biedt aan bedrijvigheid én aan wonen en groen. De deelgebieden noord en zuid, bedoeld voor bedrijvigheid - zijn volop in ontwikkeling. De meeste kavels zijn uitgegeven en er wordt volop gebouwd.

Wat is het Werklandschap Overasselt?

Het Werklandschap is het gebied aan de westkant van Overasselt tussen de Schoonenburgseweg en Kasteelsestraat (bij Buurderij De Lage Hof). Het terrein bestaat uit drie deelgebieden:

  1. Aan de noordzijde is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Aan de rand van het bedrijventerrein liggen de kavels waar ook een bedrijfswoning mag worden gebouwd. De binnenzijde van het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven zonder woning.
  2. Het middengedeelte wordt ingevuld met woningbouw en groen. Het woningbouwplan bestaat uit 12 voor ouderen geschikte woningen, waarvan 4 huur- en 8 koopwoningen.
  3. In het zuidelijke deelgebied, aan de Schoonenburgseweg, is een groter kavel gereserveerd voor de verplaatsing van de supermarkt met bakkerij die momenteel aan de Hoogstraat gevestigd is. Ook de autowasstraat wordt verplaatst. Zij kampen al langer met ruimtegebrek en nu is er de kans om op een goede locatie in het dorp nieuw te bouwen. Zo kunnen deze belangrijke voorzieningen voor Overasselt behouden blijven én groeien. De bouw van de supermarkt annex bakkerij is in volle gang. Opening is gepland voor juli 2021.

Impressies

Onderaan deze pagina ziet u enkele sfeerbeelden van de te realiseren supermarkt en woningen.

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

Het realiseren van een bedrijfskavel met woning vergt een behoorlijke investering van de ondernemer. De gemeente vindt het daarom belangrijk om in ruil hiervoor ook kwaliteit te bieden. Dat doen we door het bedrijventerrein aan de west- en noordkant groen in te richten met knotwilgen. De ontsluitingsweg krijgt een profiel van maar liefst 15 meter. De ontsluitingsweg wordt aan één kant voorzien van groen met bomen en aan de andere kant worden parkeerhavens gemaakt voor bezoekers. Daarnaast komt er een trottoir langs de straat, omdat er behalve gewerkt ook gewoond gaat worden.

De gemeente heeft ook van duurzaamheid een speerpunt gemaakt. De gemeente is ervan overtuigd dat bij een nieuw werklandschap kansen moeten worden benut voor een milieuvriendelijke inrichting. Dat heeft te maken met de gebouwen (zoals toepassing zonne-energie en gebruik milieuvriendelijke materialen). Maar ook de inrichting van de openbare ruimte verdient aandacht, zoals het afkoppelen van schoon hemelwater.

Planning

Inmiddels is de grond bouwrijp gemaakt. De bouw van de supermarkt annex bakkerij is in volle gang. Opening is gepland voor juli 2021.
De bouw van de woningen (deelgebied midden) start in het 2e kwartaal 2021.

Wilt u meer informatie?

Het woningbouwplan bestaat uit 12 woningen, waarvan 4 huur- en 8 koopwoningen. De koopwoningen zijn inmiddels allemaal verkocht. Informatie over de huurwoningen kunt u opvragen bij Oosterpoort.

Algemeen

Voor algemene vragen over de ontwikkeling van het Werklandschap kunt u terecht bij de heer A. Kneppers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 024 en via e-mail akneppers@heumen.nl.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl U kunt zoeken op identificatienummer NL.IMRO.0252.OVbpWerklandII-VA01