Het Werklandschap in Overasselt wordt een mooi gebied dat ruimte biedt aan bedrijvigheid én aan wonen en groen. De 1e fase - het noordelijk deel dat bedoeld is voor bedrijvigheid - is volop in ontwikkeling. De meeste kavels zijn uitgegeven en er wordt volop gebouwd.