In de winter, buiten het broedseizoen, vinden er veel zaagwerkzaamheden plaats in de Maldense bossen. Op dit moment doen we dat in de Elshof. Meestal gaat het om zogenaamde ‘dunning’. Dat doen we om de variatie en biodiversiteit in het bos te vergroten. Of om het verwijderen van takken of dode bomen langs paden en wegen, met het oog op de veiligheid. In dit bericht leggen wij u uit wat dunning is en wat we nog meer doen. 

Bij bosdunning worden bepaalde bomen verwijderd om andere gewenste bomen (toekomstbomen) de ruimte te geven. Dunning is er vaak op gericht om de variatie en biodiversiteit in het bos te vergroten. Door in te zetten op bepaalde soorten en te zorgen voor menging kunnen we een diverser bos krijgen dat ook beter bestand is tegen klimaatverandering, plagen en ziektes. Dit zijn bossen die steeds veelvuldiger gebruikt worden voor recreatie, wat ook weer meer onderhoud en verantwoordelijkheid vergt. 

Dode bomen

Door de droogte van een aantal jaren geleden zijn er meer ziektes en insectenplagen gekomen en vinden we ook nog steeds veel dode bomen in het bos. Als het om een groep dode of zieke bomen gaat, planten we na kap op die plek jonge bomen aan. We planten andere, gemengde soorten om het bos gevarieerder te maken. Dode bomen die alleen staan, verwijderen we alleen op plekken waar ze gevaar kunnen opleveren. Op andere plekken, bijvoorbeeld midden in het bos, blijven dode bomen ook staan of liggen. In het dode hout kunnen insecten, vogels zoals spechten, en andere dieren schuilen.

Waarom snoeien?

Ook voor het onderhoud van bomen vindt er veel snoeiwerk plaats in de wintermaanden. In het bos zijn de bomen die een snoeibeurt krijgen meestal bomen die gevaarlijke situaties opleveren langs wegen en paden.

Blessen

Voorafgaand aan het zaagwerk in de winter gaan bosbeheerders het bos in om te blessen. Daarmee markeren ze de stammen van bepaalde bomen om aan te geven welke boom zal wijken. Op de foto ziet u een blauwe en oranje markering, blauw zijn de toekomstbomen en oranje de te kappen bomen. Het blessen gebeurt op basis van vakkennis in combinatie met de wensen van de gemeente. Dit is vastgelegd in een bosbeheerplan. 

Waar gaat het hout heen?

Er zijn nogal wat misverstanden over de bestemming van hout. Hout dat overblijft na snoeien blijft liggen in het bos en is zeer belangrijk voor de voedingstoffen in de bosbodem. Wat betreft de stammen is het voor omstanders vaak niet duidelijk waar de stapels hout heen gaan. Het wordt gebruikt in houtbouw, dat een stuk duurzamer is dan beton, voor meubels, pallets, karton, hekken en tuinhuisjes. Slechts een klein deel van het hout uit het Nederlandse bos gaat als brandhout weg. Gemeente is niet verplicht om hout te leveren voor de biomassa. Het hout wordt zoveel mogelijk in lengtes verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het beheer en onderhoud van het bos. Sommige overgebleven stukken, gebruiken we voor het maken van een bankje of bij het landschapsonderhoud.