In de winterperiode is het een geschikt moment om bomen en struiken te planten, of te kappen of snoeien, voordat in het voorjaar de sapstroom op gang komt. Afgelopen maand heeft onze buitendienst circa 50 bomen geplant op diverse plaatsen in onze openbare ruimte. 

Bijvoorbeeld ten zuiden van de wijk Hoogenhof zijn diverse soorten geplant. In alle kernen hebben we verschillende soorten bomen geplant, die bijdragen aan de biodiversiteit. Ook heeft het een gunstig effect op de opname van regenwater of het verminderen van de hitte. 

Bomen kappen

Soms hebben grote bomen te weinig groeiruimte en drukken de tegels in voetpaden omhoog. Als dat niet meer te verhelpen is, moeten we helaas de bomen kappen en planten we op een ruimere plek nieuwe. Ook kappen we bomen die ziek zijn, of in slechte conditie. Afgelopen week zijn er circa tien bomen gekapt.  

Nieuwe aanplant

De bezuinigingen van afgelopen jaren heeft geleid tot achterstallig snoeiwerk en aanplant van plantsoenen. Gelukkig is er de komende jaren weer extra budget om dit aan te pakken. Binnenkort gaat onze buitendienst in de kernen op kale plekken in het plantsoen nieuwe struiken aanplanten. In de plantsoenen in de kernen gaat onze aannemer Dar groen de struiken snoeien, met name waar de takken over de doorgaande fiets- of wandelpaden hangen. De snippers die vrijkomen verwerken we bijvoorbeeld in de wandelpaden, zoals in het Lierdal.