Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vergadert het Centraal Stembureau van de gemeente Heumen. Op de agenda staat het vaststellen van de aantallen stemmen.

Deze vergadering is openbaar en op 2 manieren bij te wonen:

1. Fysiek op het gemeentehuis
2. Digitaal. De vergadering wordt uitgezonden via heumen.raadsinformatie.nl(externe link). U kunt kijken en luisteren maar ook deelnemen. Dat organiseren we via een Teamslink.

Aanmelden om deel te nemen 

Wilt u behalve kijken en luisteren ook deelnemen? Hiervoor kunt u zich aanmelden via verkiezingen@heumen.nl tot vrijdag 18 maart 12.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen via de mail: verkiezingen@heumen.nl.