Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt gekozen door de inwoners. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er moet gebeuren. Hij stelt dus de kaders van het beleid vast. Daarnaast komt de gemeenteraad op voor de belangen van inwoners, ondernemers en instellingen. De raad controleert het college van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente.