De gemeenteraad gebruikt het BOB-model in zijn besluitvormingsproces. In het BOB-model worden de verschillende fasen die samenhangen met een besluit van de gemeenteraad gescheiden.