Bij de gemeente Heumen werken we veel met persoonlijke gegevens van inwoners en organisaties waarmee we samenwerken. We verzamelen deze gegevens om onze wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen.
Hoe we dit waarborgen kunt lezen in ons privacybeleid(externe link).

U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens door de gemeente te controleren.

DigiD linkAanvraag recht op privacy

Wat heb ik nodig?

Online aanvragen

 • Uw DigiD

Persoonlijk aanvragen

U kunt uw recht op het gebruik van uw persoonlijke gegevens ook persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. 

Afspraak maken recht op privacy

Wat neemt u mee?

 • Uw geldige identiteitsbewijs

Hoe werkt het?

Uw rechten

U heeft een aantal rechten om het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente te controleren:

 • Inzage: U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien.
 • Correctie: Kloppen de gegevens niet die de gemeente van u verwerkt? Dan kunt u deze laten aanpassen of aanvullen.
 • Vergetelheid: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij wel bewaren op basis van wettelijke bepalingen.
 • Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Dataportabiliteit: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere organisatie.
 • Beperking van de verwerking: U heeft het recht om de gemeente te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Menselijke blik: U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten. Als u denkt dat de gemeente een geautomatiseerd besluit over u heeft genomen.

Uitgangspunten

Gemeente Heumen verwerkt niet meer gegevens dan nodig. En hergebruikt uw gegevens niet zomaar voor een ander doel dan waarvoor u ze met ons heeft gedeeld. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties.

Als wij uw gegevens verwerken, houden we ons aan de volgende uitgangspunten:

 • Behoorlijk en zorgvuldig: we verwerken persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier. We zijn hier transparant over.
 • Alleen als het nodig is: we verwerken alleen persoonsgegevens als dit nodig is om onze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld als dit nodig is vanuit een wet, of om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
 • Alleen voor een bepaald doel: we gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.
 • Integer en vertrouwelijk: al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook beveiligen we uw gegevens goed. Hoe we dat doen, staat in ons informatiebeveiligingsbeleidlink naar pdf bestand.
 • Delen met derden: soms is het nodig om persoonlijke gegevens met andere partijen te delen. Bijvoorbeeld vanuit een wettelijke verplichting. Met deze partijen maken we afspraken over het vertrouwelijk omgaan met gegevens.
 • Bewaren: we bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We volgen hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 1 maand op uw aanvraag.

Meer informatie over hoe we uw verzoek behandelen, leest u in onze procedure voor privacyrechten.

Extra informatie

Wetten

De gemeente Heumen moet het privacybeleid opstellen, uitvoeren en handhaven. Dit doen we op basis van de volgende wetten:

Meer informatie over hoe de gemeente Heumen met uw persoonsgegevens omgaat, leest u in ons privacybeleidlink naar pdf bestand.

Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Of wilt u meer weten over uw rechten? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) via privacy@heumen.nl of telefoonnummer 14 024.

Bent u niet tevreden over hoe we uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link), de landelijke toezichthouder.