Privacyverklaring

Bij de gemeente Heumen werken we veel met persoonlijke gegevens van inwoners en organisaties waarmee we samenwerken. We verzamelen deze gegevens om onze wettelijke taken goed uit te kunnen voeren. U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen.
Hoe we dit waarborgen kunt lezen in ons privacybeleid.

U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens door de gemeente te controleren.

DigiDAanvraag recht op privacy

Wat heb ik nodig?

Online aanvragen

 • Uw DigiD

Persoonlijk aanvragen

U kunt uw recht op het gebruik van uw persoonlijke gegevens ook persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. 

Afspraak maken recht op privacy

Wat neemt u mee?

 • Uw geldige identiteitsbewijs

Hoe werkt het?

Uw rechten

U heeft een aantal rechten om het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente te controleren:

 • Inzage: U heeft het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien.
 • Correctie: Kloppen de gegevens niet die de gemeente van u verwerkt? Dan kunt u deze laten aanpassen of aanvullen.
 • Vergetelheid: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij wel bewaren op basis van wettelijke bepalingen.
 • Bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Dataportabiliteit: In een aantal gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere organisatie.
 • Beperking van de verwerking: U heeft het recht om de gemeente te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Menselijke blik: U heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten. Als u denkt dat de gemeente een geautomatiseerd besluit over u heeft genomen.

Uitgangspunten

Gemeente Heumen verwerkt niet meer gegevens dan nodig. En hergebruikt uw gegevens niet zomaar voor een ander doel dan waarvoor u ze met ons heeft gedeeld. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties.

Als wij uw gegevens verwerken, houden we ons aan de volgende uitgangspunten:

 • Behoorlijk en zorgvuldig: we verwerken persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier. We zijn hier transparant over.
 • Alleen als het nodig is: we verwerken alleen persoonsgegevens als dit nodig is om onze taken uit te voeren. Bijvoorbeeld als dit nodig is vanuit een wet, of om aan uw verzoek te kunnen voldoen.
 • Alleen voor een bepaald doel: we gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.
 • Integer en vertrouwelijk: al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook beveiligen we uw gegevens goed. Hoe we dat doen, staat in ons informatiebeveiligingsbeleidlink naar pdf bestand.
 • Delen met derden: soms is het nodig om persoonlijke gegevens met andere partijen te delen. Bijvoorbeeld vanuit een wettelijke verplichting. Met deze partijen maken we afspraken over het vertrouwelijk omgaan met gegevens.
 • Bewaren: we bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We volgen hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 1 maand op uw aanvraag.

Meer informatie over hoe we uw verzoek behandelen, leest u in onze procedure voor privacyrechten.

Extra informatie

Wetten

De gemeente Heumen moet het privacybeleid opstellen, uitvoeren en handhaven. Dit doen we op basis van de volgende wetten:

Meer informatie over hoe de gemeente Heumen met uw persoonsgegevens omgaat, leest u in ons privacybeleidlink naar pdf bestand.

Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Of wilt u meer weten over uw rechten? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) via privacy@heumen.nl of telefoonnummer 14 024.

Bent u niet tevreden over hoe we uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de landelijke toezichthouder.