Voorstel burgerinitiatief

De gemeenteraad wil graag weten wat er in uw buurt of wijk leeft. Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een zogenoemd burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen.

Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Heumen.
  • Uw agendapunt gaat over een onderwerp waar de gemeenteraad over mag beslissen.
  • U heeft minstens 10 handtekeningen van Heumenaren ouder dan 16 jaar die uw initiatief ondersteunen.
  • U dient een voorstel in met een duidelijke omschrijving en een toelichting op het hoe en waarom van uw voorstel.

Over dit voorstel neemt de gemeenteraad uiteindelijk een besluit. Het voorstel moet gaan over een onderwerp dat binnen de taak van de gemeenteraad ligt en het moet een onderwerp zijn waarover de gemeenteraad het afgelopen jaar geen besluit heeft genomen.

Als uw meer informatie wilt over het burgerinitiatiefvoorstel, neem dan contact op met de griffie: griffie@heumen.nl of 024 - 358 84 67