De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt gekozen door de inwoners. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er moet gebeuren. Hij stelt dus de kaders van het beleid vast. Daarnaast komt de gemeenteraad op voor de belangen van inwoners, ondernemers en instellingen. De raad controleert het college van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente.

De leden van de gemeenteraad worden eens per vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Heumen bestaat uit 17 leden, verdeeld over 7 fracties.

Commissieleden ondersteunen raadsleden bij hun taken. Voor elke raadsvergadering vinden commissievergaderingen plaats. In deze vergaderingen worden onderwerpen inhoudelijk voorbereid. Zo dat er over deze onderwerpen in de raadsvergadering besloten kan worden. Commissieleden nemen geen deel aan de raadsvergadering zelf.

Nicole Collombon (raadsgriffier)

Raadsgriffier Nicole Collombon

Democraten Gemeente Heumen (DGH)

DGH is met 6 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website DGH(externe link)

GroenLinks

GroenLinks is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website GroenLinks(externe link)

VVD

De VVD is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website VVD(externe link)

CDA

Het CDA is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website CDA(externe link)

PvdA

De PvdA is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website PvdA(externe link)

D66

D66 is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website D66(externe link)

De Kiezersclub

De Kiezersclub is met 1 raadslid vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website De Kiezersclub(externe link)