De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt gekozen door de inwoners. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er moet gebeuren. Hij stelt dus de kaders van het beleid vast. Daarnaast komt de gemeenteraad op voor de belangen van inwoners, ondernemers en instellingen. De raad controleert het college van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente.

De leden van de gemeenteraad worden eens per vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Heumen bestaat uit 17 leden, verdeeld over 7 fracties.

Commissieleden ondersteunen raadsleden bij hun taken. Voor elke raadsvergadering vinden commissievergaderingen plaats. In deze vergaderingen worden onderwerpen inhoudelijk voorbereid. Zo dat er over deze onderwerpen in de raadsvergadering besloten kan worden. Commissieleden nemen geen deel aan de raadsvergadering zelf.

Joerie Minses (voorzitter)

Nicole Collombon (raadsgriffier)

Raadsgriffier Nicole Collombon

Democraten Gemeente Heumen (DGH)

DGH is met 6 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website DGH.

 Leo Jansen (fractievoorzitter)

Telefoon: (024) 358 32 83
E-mail: l.jansen@dgh-heumen.nl

 Theo Noy

Telefoon: (06) 22 69 27 26
E-mail: t.noy@dgh-heumen.nl

Brigitte Ebben

 Ronald Hunse

Ronald Hunse

Telefoon: (06) 29 55 45 37
E-mail: r_hunse@hotmail.com

Marcel Hermens

Telefoon: (06) 48 45 13 00
E-mail: marcel@hermens.com

Rieks Dikkers

Telefoon: (024) 358 34 39
E-mail: hs.dikkers@kpnplanet.nl

GroenLinks

GroenLinks is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website GroenLinks

Matthijs Glastra (fractievoorzitter)

Telefoon: (06) 21 29 41 43
E-mail: matthijsglastra@kpnmail.nl

Saskia Tuinder

Telefoon: (06) 83 98 09 22
E-mail: s.tuinder@hotmail.com

VVD

De VVD is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website VVD
 

Edwin Claassen (fractievoorzitter)

Telefoon: (06) 22 77 71 12
E-mail: edwin.claassen@vvd-heumen.nl

 Harry Smeets

Harry Smeets

Telefoon: (06) 50 40 81 56
E-mail: harry.smeets@vvd-heumen.nl

CDA

Het CDA is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website CDA

Rob de Graaf (fractievoorzitter)

Telefoon: (06) 42 20 36 07
E-mail: r.degraaf@nsg-groenewoud.nl

 Sander Meij

Telefoon: (06) 54 31 88 62
E-mail: s.meij@hotmail.com

PvdA

De PvdA is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website PvdA

Theo Müller-Königkrämer (fractievoorzitter)

E-mail: theo@pvdaheumen.nl

Kristiaan Laumen

E-mail: kristiaan@pvdaheumen.nl

D66

D66 is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website D66

Bernadette Smelik (fractievoorzitter)

Telefoon: 024 - 388 31 40
E-mail: bsmelik@d66heumen.nl

Gerard Laenen

Telefoon: 06 - 53 55 32 69
E-mail: gerard.laenen@gmail.com

De Kiezersclub

De Kiezersclub is met 1 raadslid vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website De Kiezersclub.

Jacky van Eldijk (fractievoorzitter)

Telefoon: (06) 53 53 20 54
E-mail: jveld.2015@gmail.com

.