De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en wordt gekozen door de inwoners. De raad bepaalt op hoofdlijnen wat er moet gebeuren. Hij stelt dus de kaders van het beleid vast. Daarnaast komt de gemeenteraad op voor de belangen van inwoners, ondernemers en instellingen. De raad controleert het college van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente.

De leden van de gemeenteraad worden eens per vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Heumen bestaat uit 17 leden, verdeeld over 6 fracties.

Commissieleden ondersteunen raadsleden bij hun taken. Voor elke raadsvergadering vinden commissievergaderingen plaats. In deze vergaderingen worden onderwerpen inhoudelijk voorbereid. Zo dat er over deze onderwerpen in de raadsvergadering besloten kan worden. Commissieleden nemen geen deel aan de raadsvergadering zelf. 

Voorzitter: Joerie Minses
Raadsgriffier: Nicole Collombon

Raadsgriffier Nicole Collombon

Democraten Gemeente Heumen (DGH)

DGH is met 5 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website DGH

Leo Jansen (fractievoorzitter)

Telefoon: 024 - 358 32 83
E-mail: l.a.jansen@hotmail.com

Vincent Arts

Telefoon: 06 - 43 13 28 78
E-mail: vincentarts93@gmail.com  

Rieks Dikkers

Telefoon: 024 - 358 34 39
E-mail: hs.dikkers@kpnplanet.nl

Ronald Hunse

Ronald Hunse

Telefoon: 06 - 29 55 45 37
E-mail: r_hunse@hotmail.com

Theo Noy

Telefoon: 024 - 358 30 16
E-mail: t.noy@dgh-heumen.nl

Commissieleden

Birgit Borghans
Brigitte Ebben
Marcel Hermens

VVD

De VVD is met 3 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website VVD

Edwin Claassen (fractievoorzitter)

Telefoon: 06 - 22 77 71 12
E-mail: edwinclaassen@icloud.com

Ad Coppens

Ad Coppens

Telefoon: 06 - 33 65 73 82
E-mail: acoppens@caiway.nl

Harry Smeets

Harry Smeets

Telefoon: 024 - 358 40 02
E-mail: hjjmsmeets@gmail.com

Commissieleden

Patrick Bouman
Peter Keemers
Gonny van Merode-Peters
Christel van Rens
Harm van de Weem

CDA

Het CDA is met 3 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website CDA

Rob de Graaf (fractievoorzitter)

Telefoon: 06 - 42 20 36 07
E-mail: r.degraaf@nsg-groenewoud.nl

Jan van der Burgt

Telefoon: 024 - 622 19 57
E-mail: jmmvdburgt@gmail.com

Sander Meij

Telefoonnummer: 06 - 54 31 88 62
E-mail: s.meij@hotmail.com

Commissieleden

Ria Derks
Marieke Duinkerken
Martine Hoos
Frouwke Kuijpers
Désirée Verkaaik

GroenLinks

GroenLinks is met 3 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website GroenLinks

Ineke Gijsenbergh (fractievoorzitter)

Telefoon: 06 - 23 26 97 41
E-mail inekegijsenbergh@groenlinksheumen.nl

Matthijs Glastra

Telefoon: 06 - 21 29 41 43
E-mail: matthijsglastra@kpnmail.nl

Saskia Tuinder

Telefoon: 06 - 83 98 09 22
E-mail: s.tuinder@hotmail.com

Commissieleden

Hennie Grol
Pepijn van Leeuwen
Marlies Peters
Rob Schuurman

D66

D66 is met 2 raadsleden vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website D66

Bernadette Smelik (fractievoorzitter)

Telefoon: 024 - 388 31 40
E-mail: bsmelik@d66heumen.nl

Gerard Laenen

Telefoon: 06 - 53 55 32 69
E-mail: gerard.laenen@gmail.com

.

Commissieleden

Martijn Duinkerke
Leon Pillich

PvdA

De PvdA is met 1 raadslid vertegenwoordigd in de Heumense gemeenteraad. Meer informatie: website PvdA

Joep Witsiers (fractievoorzitter)

E-mail: joep.witsiers@pvdaheumen.nl

Commissieleden

Hub Hamers
Toon Janssen
Kristiaan Laumen
Theo Müller-Königkrämer