Functie

Burgemeester

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: secretariaatburgemeester@heumen.nl

Portefeuille

 • Bestuurlijke Organisatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving 
 • Representatie (inclusief internationale betrekkingen)
 • ICT en digitalisering
 • Erfgoed
 • Personeel en organisatie

Bestuursgroepen en commissies

Nevenfuncties - uit hoofde van de functie

 • AB-lid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid/DVO
 • Lid auditcommissie Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • AB-lid Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Secretaris Burgemeesterskring Nijmegen
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering aandeelhouders Vitens BV
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering aandeelhouders BNG Bank
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Voorzitter Commissie Professionalisering Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Bestuurslid VNG Gelderland

Niet-ambtshalve nevenfuncties

 • Ereschepen Gilde Sint Willibrordus Alphen
 • Voorzitter van de Oud-Prinsenvereniging in Kelpen-Oler
 • Gilderaadslid van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus