Samenstelling college

Home > Bestuur > Samenstelling college

Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Het college bereidt ook plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

Samenstelling

De wethouders zijn voor een periode van vier jaar door de leden van de gemeenteraad gekozen. De burgemeester is benoemd door de regering op voordracht van de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad én van het college. Het college wordt geadviseerd door de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar van de gemeente. De gemeentesecretaris heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie. Voor de periode 2018 tot 2022 ziet de samenstelling van het college er als volgt uit:

Samenstelling college van b&w
Burgemeester Marriët Mittendorff
Secretaris Dirk van Eeten
Wethouders

Frank Eetgerink
Leo Bosland
René Waas
Maarten Schoenaker

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden