Functie

Wethouder (DGH)

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

  • Burgerparticipatie
  • Externe communicatie (inclusief lokale omroep)
  • Dorps- en wijkplatformen (inclusief dorpshuizen en gemeentelijke gebouwen)
  • Publieke dienstverlening & Evenementen
  • Energie- en warmtetransitie - Regionale Energie Strategie (RES)
  • Verduurzaming

Nevenfuncties - uit hoofde van de functie

  • volgt

Niet-ambtshalve nevenfuncties

  • volgt