Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Het college bereidt ook plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.