Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Het college bereidt ook plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

De wethouders zijn voor een periode van vier jaar door de leden van de gemeenteraad gekozen. De burgemeester is benoemd door de regering op voordracht van de gemeenteraad voor een periode van zes jaar. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad én van het college. Het college wordt geadviseerd door de gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar van de gemeente. De gemeentesecretaris heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie.

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college zien er als volgt uit: