Functie

Wethouder (GroenLinks)

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

  • Werk en Participatie (inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening)
  • Onderwijs (inclusief bibliotheek) en cultuur
  • Sport en spelen
  • Nieuwkomers en statushouders
  • Milieu- en landschapsontwikkeling
  • Klimaatadaptatie en groene aanplant - Regionale Adaptatie Strategie (RAS)

Nevenfuncties - uit hoofde van de functie

Geen nevenfuncties

Niet-ambtshalve nevenfuncties

  • Statenlid van de provincie Limburg - onbezoldigd maar met een vergoeding