Functie

Wethouder (DGH)
1e Locoburgemeester

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening (Kanaalzone en Vitaal Centrum Malden in combinatie met Financiën)
  • Wonen - inclusief Omgevings Dienst Regio Nijmegen (ODRN)
  • Omgevingswet
  • Openbare werken

Nevenfuncties - uit hoofde van de functie

  • Lid Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Regio Nijmegen
  • Lid bestuurlijke opgave Groene Groeiregio (Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen)

Niet-ambtshalve nevenfuncties

Geen nevenfuncties