Functie

Wethouder (VVD)
3e Locoburgemeester

Contactgegevens

Telefoon: 14 024
E-mail: bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

  • Financiën en grondexploitatie (Kanaalzone en Vitaal Centrum Malden in combinatie met Ruimtelijke Ordening)
  • Economische zaken
  • Pacht
  • Gemeentelijk vastgoed
  • Zorg en Welzijn (Wmo, jeugdzorg en jongerenwerk)
  • Doelgroepenvervoer

Nevenfuncties - uit hoofde van de functie

  • Voorzitter van de BVO DRAN - onbezoldigd

Niet-ambtshalve nevenfuncties

  • Geen nevenfuncties