Direct naar de vergaderkalender

De gemeenteraad vergadert in principe iedere laatste donderdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiodes. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom als toehoorder. Aanmelden is niet nodig. 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering worden een beeldvormende en oordeelsvormende vergadering georganiseerd. Ook deze vergaderingen zijn openbaar. 

De vergaderdata en vergaderstukken zijn te bekijken via een aparte site, het raadsinformatiesysteem. Klik in de kalender op een vergadering om de agenda en de bijbehorende vergaderstukken te zien. 

Live meeluisteren en terugluisteren 

Van de raadsvergadering wordt een audio-opname gemaakt die u live kunt beluisteren of achteraf kunt terugluisteren. De audio-opnamen kunt u vinden door in de vergaderkalender de datum van de raadsvergadering te selecteren. Vervolgens klikt u op de link naar de audio stream. Deze verschijnt kort voor de vergadering bovenin de webpagina. U kunt de vergadering hier later ook terugluisteren.

Raadsbesluiten

Per vergadering wordt een lijst gemaakt met de genomen besluiten. De lijst met besluiten vindt u in de het raadsinformatiesysteem bij de betreffende vergadering.