Direct naar de vergaderkalender

De gemeenteraad vergadert in principe iedere laatste donderdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiodes. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom als toehoorder. Aanmelden is niet nodig.