U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad:

Contact met de raadsleden

U kunt rechtstreeks contact leggen met de raadsleden. Hun contactgegevens zijn te vinden op de pagina samenstelling gemeenteraad.

Contact met de griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt onder andere voor de voorbereiding en verwerking van de verschillende vergaderingen. Daarnaast adviseert de griffie de raads- en commissieleden over de uitvoering van hun taken. De raadsgriffier staat aan het hoofd van de raadsgriffie. De griffier is als secretaris in de vergaderingen van de raad en zijn commissies aanwezig. U kunt de griffie bereiken via griffie@heumen.nl of via 024 - 358 84 67

Inspreken

U kunt inspreken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad en zijn commissies. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina inspreken bij de gemeenteraad

Voorstel burgerinitiatief

U kunt een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit wordt een burgerinitiatiefvoorstel genoemd. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina voorstel burgerinitiatief.