De rekenkamer onderzoekt de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Met haar rapporten beoogt de rekenkamer de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. 

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente en bestaat uit drie externe leden. De rekenkamer bepaalt zelf de onderzoeksonderwerpen en stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op. De rekenkamer voert de onderzoeken (deels) zelf uit of geeft opdracht tot onderzoek. Na het uitvoeren van het onderzoek presenteert de rekenkamer de uitkomsten aan de gemeenteraad. 

De voorzitter en de leden van de rekenkamer zijn benoemd in de raadsvergadering van 9 juni 2022. De samenstelling van de rekenkamer is als volgt:

  • Berry Roelofs (1957) is werkzaam bij een ruimtelijk-economisch adviesbureau en heeft ervaring met het uitvoeren van onderzoeken en evaluaties op tal van terreinen. Zo heeft hij voor verschillende rekenkamers in Nederland onderzoek verricht naar o.a. energietransitie, bedrijventerreinenbeleid, kenniseconomie en duurzaamheidsbeleid.
  • Karin Homan (1965) is zelfstandige en heeft daarvoor in de gezondheidszorg en vele jaren bij de gemeente Nijmegen gewerkt. Daar heeft ze meerdere functies vervuld o.a. procescoördinator voor de samenstelling van de perspectiefnota en stadsbegroting en senior adviseur bestuurlijke besluitvorming. Ook heeft ze aan een aantal (rekenkamer)onderzoeken meegewerkt. 
  • Frank Maas (1969) heeft ruim 30 jaar ervaring binnen verschillende gemeenten en is momenteel werkzaam als strategisch beleidsadviseur financiën bij de gemeente Venlo. Hij geeft hierbij invulling aan zijn strategische advies- en control taken op concernniveau. Hij heeft ruime ervaring op het brede terrein van bedrijfsvoering, gemeentefinanciën in het bijzonder, gekoppeld aan de stedelijke opgaven. 

De rekenkamer is te bereiken via de ambtelijk secretaris, Stella van den Bosch, via rekenkamer@heumen.nl of via (024) 358 84 67.

Heeft u een idee over een onderwerp van onderzoek van de rekenkamer? Dan kunt u een bericht sturen naar rekenkamer@heumen.nl.

Video met uitleg: wat is de rekenkamer en wat doet deze commissie?