De gemeente Heumen is enige tijd geleden gestart met de planvorming voor het gebied rond de voormalige basisschool Vuurvogel II aan de Schoren. Deze locatie wordt herontwikkeld voor woningbouw en een park. Inwoners uit Molenwijk hebben kunnen meedenken over de planvorming.

Plan 2021

Samen met de inwoners en het bureau LOS Stad om Land is een plan gemaakt voor de inrichting van het gebied. Het gaat om een combinatie van een park en een aantal appartementen. Tijdens bijeenkomsten met de buurt is het plan besproken en verbeterd.

Maatschappelijke ontwikkelingen

We zijn als gemeente in 2022 gestart met de voorbereidingen om het plan uit te voeren. Daarbij merkten we echter dat sinds 2021 een aantal zaken zijn veranderd.

Zo hebben alle woningbouwprojecten in Nederland last van een sterke stijging van de bouwkosten en een hogere rente.

Verder heeft het rijk recent met alle regio's in Nederland 'woondeals' gesloten. Het doel van deze afspraken is om meer én beter betaalbare woningen te bouwen. Het gevolg is dat bij nieuwe woningbouw 67% van alle woningen 'betaalbaar' moet zijn. Er is ook afgesproken hoe duur die woningen mogen zijn. De Woondeal was er nog niet in 2021. De woningen in het plan uit 2021 waren niet 'betaalbaar' zoals de Woondeal dat bedoelt.

Al deze ontwikkelingen samen maken dat het plan voor het gebied De Schoren/Vuurvogel 2 moet worden aangepast. Daarbij proberen we om zo dicht mogelijk bij het oude plan te blijven.

Welke stappen worden nu gezet?

Inmiddels zijn we bezig met een aangepast ontwerp voor de woningen. Dat betekent puzzelen, tekenen en rekenen. We hebben de wijzigingen eerst besproken met een aantal bewoners die ook in de periode 2020-2021 met ons hebben meegedacht. Op 20 november 2023 is er een bewonersbijeenkomst geweest waarin de aanpassingen breed zijn gedeeld.

Hebt u vragen of wilt u meedenken?

Mail dan naar Rbontenbal@heumen.nl. Ook de Vereniging Belangenbehartiging geeft op haar website www.vbmolenwijk.nl(externe link) informatie over dit project. Deze informatie valt uiteraard buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Laatst bijgewerkt op: 31 januari 2024