In een gezondheidsverklaring beantwoordt u vragen over uw gezondheid. Het CBR bepaalt daarmee of u medisch geschikt bent om te rijden. U kunt de gezondheidsverklaring online invullen(externe link) en betalen via de website van het CBR. Digitaal aanvragen gaat sneller.

Wilt u liever langskomen? Dat kan! Maak hiervoor een afspraak. U vult de gezondheidsverklaring in en stuurt deze op naar het CBR.

Hoe werkt het?

De gezondheidsverklaring is een formulier. U vult een deel zelf in. U stuurt de ingevulde verklaring naar het CBR. Het CBR toetst of een aanvulling door een arts noodzakelijk is. In dat geval hebt u een medische keuring nodig. Het CBR adviseert u om 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt, de gezondheidsverklaring in te vullen. Weet u zelf al dat een medische keuring noodzakelijk is? Vul dan de gezondheidsverklaring 5 maanden van tevoren in.

Gezondheidsverklaring 

Wanneer is een gezondheidsverklaring nodig?

 • U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs.
 • U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen.
 • U hebt een medische beperking.
 • Uw rijbewijs is ingenomen.
 • U bent 75 jaar of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.

Medische keuring 

Een medische keuring is nodig als u:

 • een medische beperking hebt;
 • 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt;
 • een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt.

Als u nog net geen 75 bent wanneer uw rijbewijs verloopt, hoeft u geen gezondheidsverklaring aan te vragen. Als u de leeftijd van 71 tot en met 74 jaar heeft, krijgt u uw nieuwe rijbewijs voor 5 jaar als uw rijbewijs is verlopen. Verloopt uw rijbewijs als u de leeftijd van 66 tot en met 70 heeft, dan krijgt u een nieuw rijbewijs tot uw 75ste verjaardag.

Procedure

Nadat u de gezondheidsverklaring heeft aangevraagd, krijgt u bericht van het CBR of u gekeurd moet worden of dat u meteen uw rijbewijs kunt aanvragen bij de gemeente. Bent u 75 jaar of ouder óf beroepschauffeur, dan wordt u door het CBR altijd doorverwezen voor een keuring.

Voor een medische keuring voor het rijbewijs kunt u zelf een afspraak maken met een arts. Huisartsen keuren hun eigen patiënten meestal niet. U kunt bij uw eigen huisartsenpraktijk wel vragen naar welke arts u kunt gaan.

De keurende arts stuurt de bevindingen naar de medisch adviseur van het CBR. Hij beslist of u een verklaring van geschiktheid krijgt. Het kan zijn dat hij het nodig vindt dat u eerst nog een rijtest doet.

Met de verklaring van geschiktheid kunt u bij de gemeente een afspraak maken om uw rijbewijs aan te vragen.

Extra informatie

Tijdelijke regeling voor 75-plussers: 1 jaar doorrijden met verlopen rijbewijs

Door de drukte bij het CBR komen mensen zonder geldig rijbewijs te zitten. Hiervoor is er een tijdelijke regeling voor 75-plussers. 

U kunt maximaal 1 jaar door blijven rijden met een verlopen rijbewijs als u:

 • tijdig de aanvraag voor een verlenging heeft ingediend;
 • voor de verloopdatum al een gezondheidsverklaring bij het CBR heeft ingediend.

Geldigheid van dit verlopen rijbewijs:

 • niet in het buitenland
 • niet als legitimatie zoals uw paspoort of ID-kaart
 • wel voor de autoverzekering

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Rijksoverheid over het verlengen van uw rijbewijs(externe link).

Kosten

De kosten voor de gezondheidsverklaring zijn € 41