Op deze pagina vindt u informatie over de politieke partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. En een link naar de websites van de politieke partijen. Daar vindt u het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Een overzicht van de verschillende verkiezingsactiviteiten vindt u onderaan deze pagina.

D66 Heumen

D66 Heumen is een sociaal liberale partij. Dit betekent dat iedereen vrij mag zijn in zijn denken en doen en dat de overheid ondersteunt als dat nodig is. D66 wil beleid dat gericht is op het heden en op de toekomst. Daarvoor is het nodig dat er actief wordt toegewerkt naar een klimaatneutraal Heumen. Inzetten op zon- en windenergie. Daarnaast wil D66 Heumen dat er haast gemaakt wordt met woningbouw in het centrum en de kanaalzone. Dat alles in overleg met inwoners. Inwonersparticipatie is voor D66 dan ook een belangrijk item.

Naar website D66(externe link)

Democraten Gemeente Heumen (DGH)

Lokale partij Democraten Gemeente Heumen (DGH) staat voor een duurzame, gezonde en veilige gemeente waarin iedere inwoner mee kan doen en waarbij eigen verantwoordelijkheid nemen en ondernemerschap loont. Dit door:

 • De sociale samenhang te versterken, om zo onze kwetsbare inwoners te beschermen.
 • De leefbaarheid in de dorpen en wijken te versterken om de vitaliteit te waarborgen.
 • Duurzaamheid te bevorderen, om de rekening niet naar de volgende generaties door te schuiven.
 • Het bestuur dichter bij de mensen te brengen, om mensen invloed op hun eigen omgeving te geven.
 • Ruimte te geven aan ondernemerschap (zeker in deze coronatijd) en burgerinitiatieven.
   

Naar website DGH(externe link)

GroenLinks Heumen

Uitgangspunten van GroenLinks Heumen: 
Van zorgen over, naar zorgen voor elkaar en voor de aarde. Samen zorgen we voor een leefbare samenleving en een leefbare toekomst. Wij staan voor politiek dichtbij en samen met mensen. Wij zetten ons in voor een groene, open, leefbare en inclusieve gemeente, waarin iedereen meetelt en welkom is.

Naar website GroenLinks(externe link)

De Kiezersclub

Wilt u het volgende?

 • Binnen de gemeente Heumen worden wij altijd gehoord.
 • Alle vier de dorpskernen worden gelijkwaardig behandeld.
 • Op al onze vragen krijgen wij vlotjes heldere antwoorden in een begrijpelijke taal.
 • Al onze ideeën worden serieus genomen, zorgvuldig bekeken en getoetst op haalbaarheid.
 • Indien iets niet mogelijk blijkt te zijn, zoekt de gemeente samen met ons naar oplossingen.
 • Erfgoed en cultuur worden gewaardeerd en zo veel mogelijk behouden.
 • De burger staat in het denken, communiceren en handelen centraal bij onze gemeente.


Elke stem voor De Kiezersclub zal dit dichterbij brengen, dat is waar het bij ons om draait.
Kijk op onze website hoe we dit gaan doen en loop eens binnen tijdens onze bijeenkomsten.
 
De Kiezersclub is uw stem zeker waard. 
 
Kiest u voor een beter leven?
Breng uw stem uit op lijst 7

Naar website Kiezersclub(externe link)

PvdA Heumen

Wij zijn een lokale partij. Wij gaan voor een eerlijke toekomst met gelijke kansen voor iedereen. Iedereen doet mee, iedereen telt mee. Niemand staat aan de kant. Wij willen dat de menselijke maat centraal staat en gaan voor minder bureaucratie. De komende jaren zetten wij ons in voor meer betaalbare woningen. En we pakken door op duurzaamheid met haalbare keuzes.

Een stem op ons levert u concrete resultaten op. Voor jong en oud.
Stem daarom 14, 15 of 16 maart PvdA Heumen.

Naar website PvdA(externe link)

VVD Heumen

De VVD Heumen wil een gemeente waar het goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. Een zelfstandige gemeente die luistert naar haar inwoners. Onze speerpunten zijn onderwerpen waarover wij met inwoners in gesprek zijn geweest en die door hen zijn aangedragen, zoals woningbouw (Kanaalzone), lokale lasten, veiligheid en leefbaarheid.

 • Meer woningen voor jongeren, starters en ouderen.
 • Lagere gemeentelijke belasting en ruimte om te ondernemen.
 • Een toekomstbestendige en duurzame gemeenschap.
 • Veilig leven en verkeersveiligheid.

Wij geven inwoners de ruimte om te leven, te wonen en te ondernemen. Onze plannen zijn realistisch en haalbaar. En we doen het samen!

Naar website VVD(externe link)

Activiteitenkalender

De aankomende weken worden door de politieke partijen diverse verkiezingsactiviteiten georganiseerd, ook bij u in de buurt. U bent van harte welkom om te luisteren, aan te moedigen, vragen te stellen of uw mening kenbaar te maken. Een aantal activiteiten wordt door de zeven politieke partijen gezamenlijk georganiseerd. Onderstaand vindt u een overzicht.

DatumTijdstipActiviteitLokatie

1 maart

16.00 - 17.00 uurGelderland stemt - Verkiezingsbus Omroep Gelderland
Lijsttrekkersdebat van GL8 i.s.m. Omroep Gelderland, live op GL8 TV en Stream via GLDstemt.nl(externe link) - Voor schema herhalingen, zie www.gl8.nl(externe link)
Kerkplein, Malden

5 maart

10.30 - 11.30 uurStart verkiezingscampagne
Gezamenlijke manifestatie met o.a. popkoor Springtime
Ons Huis in Nederasselt

5 maart

13.00 - 15.00 uurVerkiezingsmarkt

Plus supermarkt Overasselt

9 maart

Inloop 19.00 uur, start 19.30 uurVerkiezingsavond i.s.m. Dorpsplatform en Dorpskrant Overasselt Verenigingsgebouw in Overasselt

12 maart

10.30 - 11.30 uurGezamenlijke manifestatie met o.a. DancedepartementDe Terp in Heumen

12 maart

13.00 - 15.00 uur VerkiezingsmarktWinkelcentrum Malden

12 maart

20.00 - 21.30 uurSlotdebat GL8 i.s.m. De Gelderlander
Live op GL8 TV Caiway 12, KPN 1322, Ziggo 36/348
Voor schema herhalingen, zie www.gl8.nl(externe link)
Raadzaal Malden
14 - 16 maart07.30 - 21.00 uurVerkiezingenStemlocaties
16 maart21:00 - 0.30 uurUitslagenavond - Live verslag vanuit gemeente Heumen en gemeente Mook en Middelaar
Verzorgd door de gemeente Heumen in samenwerking met omroep GL8
Gemeentehuis in Malden

Volg de verkiezingen en STEM af op GL8:

Focus Actueel (Youtube / Radio / terugluisteren op Soundcloud): presentatoren in gesprek met de lijsttrekkers over partijprogramma’s, thema’s, plannen en de campagne. Wat beweegt hem/haar? Korte video-impressies van de mens achter de politicus. Te zien op de social media kanalen van GL8.

GL8 op radio FM 106.2 / TV Caiway 12, KPN 1322, Ziggo 36/348  / social media  / www.gl8.nl(externe link)