Het project ‘Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen’ is een initiatief van de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harms Hoeve. Doelstelling is om de korte voedselketen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen verder te versterken en de directe afzet van lokaal geproduceerde producten te vergroten. Daarom wordt aanbod en afzet bij elkaar gebracht, leren we van wat wel en niet werkt, delen we kennis en werken we aan verdieping. Zo hopen we manieren te vinden om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Daarmee kunnen we de markt voor lokaal voedsel in de gemeenten Berg en Dal en Heumen een extra boost geven. En zorgen voor versterking en opschaling van de goede stappen die er in deze regio al genomen zijn.

In 2019 heeft het project geleid tot een tiental nieuwe producten. De samenwerkende partners zijn een vervolgfase van dit project aan het voorbereiden.

Meer informatie is te verkrijgen via René Joosten: rjoosten@heumen.nl

'Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen’ een initiatief van de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harm’s Hoeve. Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en de Europese Unie (uit het ELFPO). ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.