Het project ‘Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen’ is een initiatief van de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harms Hoeve. Doelstelling is om de korte voedselketen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen verder te versterken en de directe afzet van lokaal geproduceerde producten te vergroten. Daarom wordt aanbod en afzet bij elkaar gebracht, leren we van wat wel en niet werkt, delen we kennis en werken we aan verdieping. Zo hopen we manieren te vinden om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Daarmee kunnen we de markt voor lokaal voedsel in de gemeenten Berg en Dal en Heumen een extra boost geven. En zorgen voor versterking en opschaling van de goede stappen die er in deze regio al genomen zijn.

In 2019 heeft het project geleid tot een tiental nieuwe producten. De samenwerkende partners zijn een vervolgfase van dit project aan het voorbereiden.

Meer informatie is te verkrijgen via René Joosten: rjoosten@heumen.nl

'Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen’ een initiatief van de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harm’s Hoeve. Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland en de Europese Unie (uit het ELFPO). ELFPO “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Resultaten project 2019

Het project ‘Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen’ dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden is op 31 oktober 2019 afgerond. Het project is een initiatief van de gemeenten Berg en Dal en Heumen, ZLTO Rijk van Nijmegen en Harm’s Hoeve. Er namen meer dan 150 jonge foodies, gedreven boeren en tuinders, verwerkers, horecaondernemers, cateraars, winkeliers, bestuurders en beleidsmakers deel aan de activiteiten die georganiseerd zijn. Dit heeft  geleid tot nieuwe matches tussen mensen die zaken met elkaar kunnen doen, de verkoop van meer lokale producten én de ontwikkeling van nieuwe productconcepten.

Samenbrengen van vraag en aanbod

In het afgelopen jaar zijn er drie inspiratiesessies georganiseerd en drie workshops. Op 20 februari 2019 kwamen er acht jonge smaakmakers uit de regio bij elkaar die globale en lokale food-ontwikkelingen deelden en hun ambities presenteerden. Vervolgens organiseerden we op 9 april 2019 een inspiratiesessie voor 35 makers uit de gemeenten Berg en Dal en Heumen - agrarische ondernemers én verwerkers - die hun product(en) lokaal willen afzetten. Vervolgens brachten we op 27 mei 2019 de makers en de markt met elkaar in contact tijdens de inspiratiesessie voor ondernemers uit de foodretail en foodservice. Onder leiding van juryleden Ysbrandt Wermenbol van restaurant Lime, Cor Willem Visser van PLUS Visser en Mark Nijhuis van Hotel Credible presenteerden 10 makers hun nieuwe productconcepten aan 70 marktpartijen.

Ondersteuning van makers

Als voorbereiding op deze inspiratiesessie voor marktpartijen is er het afgelopen jaar ondersteuning geboden voor makers die nieuwe producten aan het ontwikkelen zijn. In drie workshops zijn de thema’s ‘Wat maakt een product een goede concept?’, ‘Hoe vertel je welk deel van jouw verhaal?’ en ‘Hoe ontwikkel je een nieuw product?’ behandeld. Aan deze drie workshops namen in totaal 30 makers deel. Parallel aan de workshops hebben vier studenten van de opleiding Food Innovation aan de HAS Hogeschool bij 7 bedrijven een advies op maat uitgebracht over hun nieuwe productconcepten.

Resultaten

En waartoe hebben deze activiteiten geleid?

  • Kennisontwikkeling: data-inzicht over lokale afzet, inzicht in trends en ontwikkelingen in food; kennis over conceptontwikkeling, succesvol presenteren/pitchen en productontwikkeling.
  • Een lerend netwerk: een local food community van makers.
  • Productontwikkeling: bijgedragen aan verdere concretisering van 10 productideeën en productconcepten.
  • Matchmaking en afzet: nieuwe contacten tussen makers en marktpartijen als gevolg van inspiratiesessies, die tot concrete productleveringen hebben geleid.

En verder!

Samen met onze partners kijken we met veel voldoening terug op het project ‘Meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen’. Het extra aanjagen van een korte voedselketen en het stimuleren van de directe afzet heeft tot concrete resultaten en vervolgstappen geleid. Daarnaast beraden we ons op dit moment op een vervolg en onderzoeken we of het project ook in naburige gemeenten kan worden opgezet.

Heeft u gevonden wat u zocht?